[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng chỉ số hài lòng của khách hàng đối với ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng chỉ số hài lòng của khách hàng đối với ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG
1.1. Các yếu tố của mô hình sự hài lòng khách hàng.
1.2. Tổng quan về Chỉ Số Hài Lòng Khách Hàng (CSI).
1.3. Tổng thuật các công trình nghiên cứu liên quan về sự hài lòng của khách hàng.
Chương 2: THỰC TRẠNG CUNG CẤP SẢN PHẨM/DỊCH VỤ CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
2.1. Giới thiệu Agribank chi nhánh Đà Nẵng.
2.2. Thực trạng cung cấp sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng tại Agribank chi nhánh Đà Nẵng.
2.3. Mô hình nghiên cứu và các giả thuyết.
Chương 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
3.1. Phương pháp nghiên cứu.
3.2. Phương pháp xử lý số liệu.
3.3. Tiến trình nghiên cứu.
Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Đặc điểm nhân khẩu học.
4.2. Quy trình thực hiện phân tích nhân tố khẳng định (CFA).
4.3. Quy trình thực hiện phân tích hồi quy sử dụng SEM.
Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1. Kết luận.
5.2. Các kiến nghị đối với Agribank chi nhánh Đà Nẵng.
5.3. Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo.
[/tomtat]

Bài viết liên quan