[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng cổng thông tin điện tử phục vụ tra cứu thông tin về chủ tịch Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng cổng thông tin điện tử phục vụ tra cứu thông tin về chủ tịch Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN
1.1. Cổng thông tin điện tử.
1.2. Một số giải pháp mã nguồn mở.
1.3. Tìm hiểu độ Portal mã nguồn mở DotNetNuke.
1.3.1. Lý do chọn DotNetNuke làm nền tảng ứng dụng.
1.3.2. Tính năng mới và tính mở của DotNetNuke.
1.3.3. Kiến trúc và tính đóng gói của DotNetNuke.
1.4. Tính tiện dụng của DotNetNuke.
Chương 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG PORTAL WEB
2.1. Giới thiệu.
2.1.1. Công tác tra cứu thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đại phương.
2.1.2. Mục đích của hệ thống cần phát triển.
2.1.3. Đối tượng sử dụng.
2.2. Đặc tả yêu cầu.
2.3. Phân tích thiết kế hệ thống.
2.2.1. Yêu cầu chức năng.
2.2.2. Yều cầu phi chức năng.
2.3.1. Thiết kế hệ thống.
2.3.2. Thiết kế phần mềm.
Chương 3: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG
3.1. Công cụ phát triển hệ thống.
3.2. Các bước triển khai.
3.2.1. Giải pháp xây dựng ứng dụng.
3.2.2. Giải pháp xử lý dữ liệu.
3.3. Cài đặt.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan