[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng hình ảnh thương hiệu trường cao đẳng thương mại

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng hình ảnh thương hiệu trường cao đẳng thương mại
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU
1.1. Nhân thức chung về thương hiệu (Brand).
1.2. Hình ảnh thương hiệu (Brand Image).
1.3. Lý luận chung về quy trình xây dựng hình ảnh thương hiệu trường học.
Kết luận Chương 1
Chương 2: NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG CÁC YẾU TỐ NỀN TẢNG ĐỂ XÂY DỰNG HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI
2.1. Giới thiệu tổng quan về Trường Cao đẳng Thương mại.
2.2. Phân tích tình hình hoạt động đào tạo của nhà trường.
2.3. Đánh giá thực trạng công tác xây dựng hình ảnh thương hiệu của trường.
Kết luận Chương 2
Chương 3: XÂY DỰNG HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI
3.1. Xác định mục tiêu chiến lược của nhà Trường.
3.2. Định vị thương hiệu Trường Cao đẳng Thương mại.
3.3. Chính sách marketing tầm nhà trường để phát triển hình ảnh thương hiệu.
3.4. Xây dựng thương hiệu nội bộ, nền tảng xây dựng hình ảnh thương hiệu.
Kết luận Chương 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan