[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Thanh Trì

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Thanh Trì
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1 Khái quát về ngân hàng thương mại
1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại
1.1.2 Chức năng, vai trò của ngân hàng thương mại
1.1.2.1 Chức năng của ngân hàng thương mại
1.1.2.2 Vai trò của Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế
1.1.3 Các hoạt động kinh doanh cơ bản của ngân hàng thương mại
1.1.3.1 Hoạt động huy động vốn
1.1.3.2 Hoạt động sử dụng vốn
1.1.3.3 Các hoạt động khác
1.2 Lý luận chung về hoạt động cho vay tiêu dùng tại NHTM
1.2.1 Khái niệm hoạt động cho vay tiêu dùng tại NHTM
1.2.2 Đặc điểm của cho vay tiêu dùng
1.2.3 Phân loại hoạt động cho vay tiêu dùng
1.2.3.1 Căn cứ vào mục đích sử dụng
1.2.3.2 Căn cứ vào thời hạn
1.2.3.3 Căn cứ vào phương thức hoàn trả
1.2.3.4 Căn cứ vào nguồn gốc của khoản nợ:
1.2.4 Quy trình cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
1.2.5 Vai trò của hoạt động cho vay tiêu dùng
1.2.5.1 Đối với khách hàng
1.2.5.2 Đối với ngân hàng
1.2.5.3 Đối với nền kinh tế
1.3 Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại.
1.3.1 Nhóm nhân tố chủ quan (đến từ phía Ngân hàng)
1.3.2 Nhóm nhân tố khách quan (đến từ phía KH)
1.3.3 Nhân tố khác (đến từ môi trường văn hóa xã hội và kinh tế)
1.4 Khái niệm và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng
1.4.1 Khái niệm hiệu quả cho vay
1.4.2 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả CVTD
1.4.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại
1.4.3.1 Chỉ tiêu định tính
1.4.3.2 Chỉ tiêu định lượng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THANH CHÌ
2.1 Tổng quan về Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Thanh Trì
2.1.1 Giới thiệu chung về Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Thanh Trì
2.1.2 Cơ cấu tổ chứcbộ máy quản lý tín dụng
2.2 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh tại NHNo & PTNT Chi nhánh Thanh Trì
2.2.1 Tình hình huy động vốn của NHNo & PTNT- Chi nhánh Thanh Trì Hà Nội
2.2.2 Tình hình sử dụng vốn của NHNo & PTNT Chi nhánh Thanh Trì
2.2.3 Tình hình doanh số thu nợ của NHNo & PTNT Chi nhánh Thanh Trì
2.2.4 Tình hình nợ quá hạn, nợ xấu của NHNo & PTNT Chi nhánh Thanh Trì
2.3 Quy định chung về hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh Agribank Thanh Trì
2.3.1 Sản phẩm cho vay tiêu dùng
2.3.1.1 Cho vay tín chấp
2.3.1.2 Cho vay có tài sản bảo đảm.
2.3.2 Cơ sở pháp lý của hoạt động cho vay tiêu dùng
2.3.3 Quy trình cho vay tiêu dùng
2.3.3.1 Quy trình cho vay tín chấp
2.3.3.2 Quy trình cho vay có tài sản đảm bảo
2.3.4 Quy trình chấm điểm tín dụng đối với khách hàng cá nhân
2.3.4.1 Hạng khách hàng
2.3.4.2 Ra quyết định cấp tín dụng
2.4 Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh Agribank Thanh Trì
2.4.1 Tình hình doanh số cho vay tiêu dùng
2.4.1.1 Doanh số cho vay tiêu dùng phân theo mục đích sử dụng
2.4.1.2 Doanh số cho vay tiêu dùng phân theo thời gian
2.4.2 Tình hình thu nợ khách hàng cho vay tiêu dùng
2.4.3 Tình hình dư nợ cho vay tiêu dùng tại Agribank Thanh Trì giai đoạn 2011-2013
2.4.4 Tình hình nợ quá hạn, nợ xấu của hoạt động cho vay tiêu dùng
2.4.5 Tình hình lợi nhuận cho vay tiêu dùng
2.5 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh Agribank Thanh Trì
2.5.1 Chỉ tiêu định tính
2.5.2 Chỉ tiêu định lượng
2.5.2.1 Nhóm chỉ tiêu phản ánh tỷ trọng
2.5.2.2 Một số chỉ tiêu khác
2.6 Đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh Agribank Thanh Trì giai đoạn 2011-2013
2.6.1 Những kết quả đạt được
2.6.1.1 Về chất lượng khoản vay
2.6.1.2 Về khả năng quản lý và giám sát rủi ro
2.6.1.3 Về khả năng thu hồi vốn
2.6.1.4 Về cơ cấu cho vay
2.6.1.5 Tình hình cơ cấu lại thời hạn trả nợ
2.6.1.6 Mức đóng góp vào sự phát triển của Chi nhánh
2.6.1.7 Hệ thống thang điểm tín dụng KH chi tiết
2.6.2 Những tồn tại và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THANH TRÌ
3.1 Định hướng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh Thanh Trì
3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh Thanh Trì
3.2.1 Hoàn thiện, đa dạng hóa các sản phẩm CVTD của NH
3.2.2 Về chính sách cho vay
3.2.2.1 Thực hiện chính sách giá cả linh hoạt
3.2.2.2 Quy định về hình thức giải ngân
3.2.3 Đẩy mạnh hoạt động marketing Ngân hàng
3.2.4 Mở rộng mức cho vay, đối tượng cho vay
3.2.5 Hiện đại hóa trang thiết bị ngân hàng
3.3 Một số kiến nghị
3.3.1 Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước
3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
KẾT LUẬN CHUNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan