[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing cho nhóm sản phẩm Bất động sản của Công ty Cổ phần Lắp máy điện nước và Xây dựng

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing cho nhóm sản phẩm Bất động sản của Công ty Cổ phần Lắp máy điện nước và Xây dựng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ, CÔNG THỨC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG CỦA HOẠT ĐỘNG MARKETING TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
1.1. Tổng quan về marketing và marketing trong kinh doanh bất động sản
1.1.1. Các khái niệm
1.1.2. Vai trò và mục đích của marketing
1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động marketing trong kinh doanh bất động sản
1.2.2. Nhân tố bên trong
1.2.3. Nhân tố bên ngoài
1.3. Các hoạt động marketing trong kinh doanh bất động sản
1.3.1. Nghiên cứu thị trường
1.3.2. Phân đoạn thị trường và xác định thị trường mục tiêu
1.3.3. Lựa chọn chiến lược marketing
1.3.4. Xây dựng các chương trình marketing hỗn hợp
1.3.5. Tổ chức thực hiện và đánh giá hiệu quả marketing
Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CHO NHÓM SẢN PHẨM BẤT ĐỘNG SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG
2.1. Giới thiệu chung về công ty Cổ phần Lắp máy điện nước và Xây dựng
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức
2.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Lắp máy điện nước và Xây dựng
2.2.1. Giới thiệu chung về sản phẩm – dịch vụ của công ty
2.2.2. Giới thiệu về nhóm sản phẩm bất động sản của công ty
2.2.3. Kết quả kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2011 – 2013
2.3. Phân tích thực trạng hoạt động marketing cho nhóm sản phẩm bất động sản của công ty Cổ phần Lắp máy điện nước và Xây dựng
2.3.1. Nghiên cứu thị trường
2.3.2. Phân đoạn thị trường và xác định thị trường mục tiêu
2.3.3. Lựa chọn chiến lược marketing
2.3.4. Thực trạng hoạt động marketing hỗn hợp
2.3.5. Quy trình tổ chức thực hiện
2.4. Đánh giá hiệu quả hoạt động marketing cho nhóm sản phẩm bất động sản tại công ty Cổ phần Lắp máy điện nước và Xây dựng
2.4.1. Đánh giá lượng bán
2.4.2. Đánh giá thị phần
2.4.3. Đánh giá chi phí marketing trên doanh số
2.4.4. Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng
2.4.5. Đánh giá sự trung thành của khách hàng
2.5. Nhận xét các hoạt động marketing tại công ty Cổ phần Lắp máy điện nước và Xây dựng
2.5.1. Ưu điểm
2.5.2. Tồn tại
2.5.3. Nguyên nhân của những tồn tại
Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING CHO NHÓM SẢN PHẨM BẤT ĐỘNG SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẨN LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG
3.1. Định hướng phát triển của công ty Cổ phần Lắp máy điện nước và Xây dựng
3.1.1. Định hướng phát triển chung
3.1.2. Định hướng phát triển chung cho hoạt động marketing bất động sản
3.2. Phân tích SWOT cho công ty Cổ phần Lắp máy điện nước và Xây dựng
3.2.1. Điểm mạnh
3.2.2. Điểm yếu
3.2.3. Cơ hội
3.2.4. Thách thức
3.3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing cho nhóm sản phẩm bất động sản của công ty Cổ phần Lắp máy điện nước và Xây dựng
3.3.1. Gia tăng ngân sách dành cho các hoạt động marketing bất động sản
3.3.2. Thành lập phòng marketing riêng biệt
3.3.3. Khai thác triệt để các phân đoạn thị trường khác
3.3.4. Xây dựng chương marketing mix mang tính sáng tạo hơn
3.3.5. Ứng dụng các thành tự khoa học công nghệ mới
3.4. Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho nhóm sản phẩm bất động sản của công ty Cổ phần Lắp máy điện nước và Xây dựng
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan