[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần An Đạt

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần An Đạt
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Đặc điểm hoạt động bán hàng, xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại.
1.2. Vai trò và sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại.
1.3. Các phương thức bán hàng.
1.4. Một số khái niệm cơ bản trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.
1.5. Các phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho.
1.6. Kế toán bán hàng.
1.7. Kế toán xác định kết quả bán hàng.
1.8. Hình thức sổ kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN AN ĐẠT
2.1. Khái quát chung về công ty Cổ phần An Đạt.
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ phần An Đạt.
2.3. Kế toán tổng hợp nghiệp vụ bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ phần An Đạt.
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN AN ĐẠT
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ phần An Đạt.
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ phần An Đạt.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan