[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH một thành viên Tia Chớp Việt

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH một thành viên Tia Chớp Việt
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát chung về bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại
1.1.1. Khái niệm về bán hàng
1.1.2. Khái niệm về xác định kết quả bán hàng
1.1.3. Một số khái niệm cơ bản về bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại
1.2. Các phương thức bán hàng
1.2.1. Phương thức bán buôn
1.2.2. Phương thức bán lẻ
1.2.3. Phương thức bán hàng trả góp
1.2.4. Phương thức bán hàng đại lý hay ký gửi
1.3. Phương pháp xác định giá vốn của hàng xuất kho
1.4. Kế toán bán hàng
1.4.1. Chứng từ kế toán
1.4.2. Tài khoản sử dụng
1.4.3. Phương pháp kế toán.
1.4.4. Kế toán bán hàng tại doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.5. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.5.1. Tài khoản sử dụng
1.5.2. Phương pháp kế toán
1.6. Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 20
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN TIA CHỚP VIỆT
2.1. Tổng quan về công ty TNHH Một Thành Viên Tia Chớp Việt
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH MTVTia Chớp Việt
2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý công ty TNHH MTV Tia Chớp Việt
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.4. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty TNHH MTV Tia Chớp Việt
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH MTV Tia Chớp Việt
2.2.1. Tổ chức chứng từ kế toán bán hàng tại công ty Tia Chớp Việt.
2.2.2. Hóa đơn GTGT
2.2.3. Tổ chức sổ kế toán chi tiết bán hàng
2.2.4. Tổ chức kế toán chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp.
2.2.5. Tổ chức sổ kế toán tổng hợp bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẦM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV TIA CHỚP VIỆT
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH MTV Tia Chớp Việt
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng công ty TNHH MTV Tia Chớp Việt
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan