[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Phúc An Tiến

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Phúc An Tiến
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1. Đặc điểm và sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại
1.1.2. Sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.2. Một số khái niệm cơ bản về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.3. Các phương thức bán hàng
1.3.1. Phương thức bán buôn
1.3.2. Phương thức bán lẻ
1.3.3. Phương thức bán hàng đại lý
1.4. Các phương pháp xác định giá trị hàng xuất kho
1.5. Nội dung kế toán bán hàng
1.5.1. Chứng từ sử dụng
1.5.2. Tài khoản sử dụng
1.5.3. Kế toán bán hàng tại doanh nghiệp hoạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
1.5.3.1. Kế toán bán buôn qua kho
1.5.3.2. Kế toán bán buôn vận chuyển thẳng có tham gia thanh toán
1.5.3.3. Kế toán bán buôn vận chuyển thẳng không tham gia thanh toán
1.5.3.4. Kế toán bán lẻ hàng hóa
1.5.3.5. Kế toán bán hàng đại lý
1.5.3.6. Kế toán bán hàng trả góp
1.5.4. Kế toán bán hàng tại doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ và hạch toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
1.5.5 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
1.6. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng
1.6.1. Chứng từ sử dụng
1.6.2. Tài khoản sử dụng
1.6.2. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh
1.6.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.7. Các hình thức ghi sổ sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC AN TIẾN
2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Phúc An Tiến
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Phúc An Tiến
2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Phúc An Tiến
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Phúc An Tiến
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TM & DV Phúc An Tiến
2.2.1. Các phương thức bán hàng tại công ty TM & DV Phúc An Tiến
2.2.2. Thực trạng kế toán bán hàng tại công ty TNHH Phúc An Tiến
CHƯƠNG 3.MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TM & DV PHÖC AN TIẾN
3.1. Nhận xét về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phúc An Tiến.
3.1.1 Ưu điểm
3.1.2 Nhược điểm
3.2. Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH TM & DV Phúc An Tiến
3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phúc An Tiến
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan