[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Megacom

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Megacom
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm và vai trò của công tác phân tích tài chính doanh nghiệp.
1.2. Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp.
1.3. Thu thập thông tin phân tích.
1.4. Các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp.
1.5. Nội dung phân tích tài chính.
1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác phân tích tài chính.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MEGACOM
2.1. Khái quát về công ty cổ phần Megacom.
2.2. Thực trạng công tác phân tích tài chính tại công ty cổ phần Megacom.
2.3. Đánh giá thực trạng công tác phân tích tài chính của công ty cổ phần Megacom.
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MEGACOM
3.1. Môi trường kinh doanh của công ty.
3.2. Định hướng phát triển của công ty cổ phần Megacom trong thời gian tới.
3.3. Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần Megacom.
KẾT LUẬN
DANH MỤC THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan