[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Đông Linh

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Đông Linh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm nguyên vật liệu
1.1.2. Vai trò của nguyên vật liệu
1.1.3. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất
1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu
1.2. PHÂN LOẠI VÀ TÍNH GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU
1.2.1. Phân loại nguyên vật liệu
1.2.2. Tính giá nguyên vật liệu
1.2.2.1. Tính giá nguyên vật liệu nhập kho
1.2.2.2. Tíh giá nguyên vật liệu xuất kho
1.3. KẾ TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU
1.3.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.3.2. Phương pháp kế toán nguyên vật liệu
1.3.2.1. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu
1.3.2.2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.3.2.3. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại DN kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.4. CÁC HÌNH THỨC GHI SỔ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÔNG LINH
2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÔNG LINH
2.1.1. Một số thông tin cơ bản về công ty TNHH Đông Linh
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Đông Linh
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán tại công ty
2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2.1.4.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty
2.2. ĐẶC ĐIỂM, PHÂN LOẠI VÀ TÍNH GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÔNG LINH
2.2.1. Đặc điểm và phân loại nguyên vật liệu tại công ty
2.2.1.1. Đặc điểm vật liệu tại công ty
2.2.1.2. Phân loại nguyên vật liệu tại công ty
2.2.2. Tính giá nguyên vật liệu tại công ty
2.2.2.1. Tính giá nguyên vật liệu nhập kho
2.2.2.2. Tính giá nguyên vật liệu xuất kho
2.3. KẾ TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU
2.3.1. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu nhập kho
2.3.2. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu xuất kho
2.4. KẾ TOÁN TỔNG HỢP NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH ĐÔNG LINH
2.5. KIỂM KÊ, LẬP DỰ PHÒNG GIẢM GIẢ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH ĐÔNG LINH
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÔNG LINH
3.1. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÔNG LINH
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Tồn tại
3.2. YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU
3.2.1. Yêu cầu hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu
3.2.2. Nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu
3.3. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÔNG LINH
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan