[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ tổ chức sự kiện tại Công ty TNHH Truyền thông UNICOMM

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ tổ chức sự kiện tại Công ty TNHH Truyền thông UNICOMM
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ
1.1. Khái quát chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp dịch vụ
1.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ
1.1.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành trong doanh nghiệp dịch vụ
1.1.3. Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp dịch vụ
1.1.3.1. Khái niệm về chi phí sản xuất (CPSX)
1.1.3.2. Phân loại chi phí sản xuất
1.1.4. Khái niệm về giá thành sản phẩm
1.1.5. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.2. Nội dung kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp dịch vụ
1.2.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng
1.2.1.1. Chứng từ sử dụng
1.2.1.2. Tài khoản sử dụng
1.2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại đơn vị kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.2.2.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.2.2.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
1.2.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung
1.2.2.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
1.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại đơn vị kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.3. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang
1.4. Nội dung công tác kế toán tính giá thành dịch vụ
1.4.1. Đối tượng, kỳ tính giá thành và các phương pháp tính giá thành
1.4.1.1. Đối tượng tính giá thành
1.4.1.2. Phương pháp tính giá trong doanh nghiệp dịch vụ
1.4.2. Thẻ tính giá thành sản phẩm
1.5. Các hình thức ghi sổ sử dụng trong kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ
1.5.1. Hình thức sổ Nhật ký chung
1.5.2. Hình thức Nhật ký – Sổ cái
1.5.3. Hình thức Chứng từ ghi sổ
1.5.4. Hình thức kế toán trên máy tính
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH DỊCH VỤ TỔ CHỨC SỰ KIỆN TẠI CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG UNICOMM
2.1. Khái quát chung về Công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Unicomm
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty
2.1.3. Đặc điểm quy trình thực hiện dịch vụ
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty
2.1.5. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Truyền thông Unicomm
2.1.5.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán.
2.1.5.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán
2.2. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất dịch vụ tổ chức sự kiện tại công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Unicomm
2.2.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
2.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung
2.2.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
2.3. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ tại công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Unicomm
2.4. Thực trạng công tác tính giá thành dịch vụ tại công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Unicomm
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH DỊCH VỤ TỔ CHỨC SỰ KIỆN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUYỀN THÔNG UNICOMM
3.1. Ưu điểm và nhược điểm của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ tổ chức sự kiện tại Công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Unicomm
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Những hạn chế cần khắc phục
3.2. Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ tại Công ty TNHH truyền thông Unicomm
3.2.1. Yêu cầu hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ
3.2.2. Nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ
3.2.2.1. Hoàn thiện phải tuân theo quy định của pháp luật
3.2.2.2. Hoàn thiện theo nguyên tắc nhất quán
3.2.2.3. Hoàn thiện phải tuân theo nguyên tắc phù hợp
3.2.2.4. Hoàn thiện phải đáp ứng yêu cầu về quản lý của doanh nghiệp
3.2.2.5. Một số nguyên tắc khác
3.3. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ tổ chức sự kiện tại Công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Unicomm
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan