[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Vốn lưu động trong doanh nghiệp.
1.2. Nội dung quản lí vốn lưu động trong doanh nghiệp.
1.3. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp.
1.4. Những nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn lưu động.
1.5. Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ trong doanh nghiệp.
Chương 2. THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà.
2.2. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty.
2.3. Thực trạng quản lí và sử dụng vốn lưu động tại Công ty.
2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty.
Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ
3.1. Môi trường kinh doanh.
3.2. Ưu điểm, tồn tại của Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà.
3.3. Định hướng phát triển của Công ty trong thời gian thới.
3.4. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan