[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiện trạng môi trường Khu công nghiệp Bình Chiểu quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chính Minh và đề xuất hướng qui hoạch hợp lý đến năm 2015


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiện trạng môi trường Khu công nghiệp Bình Chiểu quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chính Minh và đề xuất hướng qui hoạch hợp lý đến năm 2015

Trong quá trình hội nhập thành phố Hồ Chí Minh luôn thể hiện vai trò quan trọng không chỉ là một trung tâm phát triển kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ mà còn là một trung tâm phát triển giáo dục và đào tạo của cả nước.

Chính vì thế, thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút một số lớn các lực lượng lạo động. Bên cạnh việc phát triển nhanh chóng như thế thì có một thứ xung quanh và rất gần gũi với chúng ta, đó là môi trường đang ngày một bị hủy hoại một các trầm trọng và là vấn đề nan giải không chỉ của riêng quốc gia nào…

Xem online bị lỗi các bạn nên Down về xem

[/tomtat]

Bài viết liên quan