[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phương pháp hiệu chỉnh lặp giải hệ phương trình toán tử đơn điệu

[/kythuat]
[tomtat]
Phương pháp hiệu chỉnh lặp giải hệ phương trình toán tử đơn điệu
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. BÀI TOÁN ĐẶT KHÔNG CHỈNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH TOÁN TỬ
1.1. Bài toán đặt không chỉnh
1.1.1. Bài toán đặt không chỉnh
1.1.2. Phương pháp hiệu chỉnh
1.2. Hệ phương trình toán tử
1.2.1. Phát biểu bài toán
1.2.2. Sự tồn tại nghiệm
1.2.3. Phương pháp giải trong trường hợp đặc biệt
Chương 2. HIỆU CHỈNH HỆ PHƯƠNG TRÌNH VỚI TOÁN TỬ ĐƠN ĐIỆU
2.1. Phương pháp hiệu chỉnh và tốc độ hội tụ của nghiệm hiệu chỉnh
2.1.1. Phương trình hiệu chỉnh
2.1.2. Sự hội tụ của nghiệm hiệu chỉnh
2.1.3. Tham số hiệu chỉnh
2.1.4. Tốc độ hội tụ của nghiệm hiệu chỉnh
2.2. Phương pháp hiệu chỉnh lặp bậc không
2.2.1. Mô tả phương pháp
2.2.2. Sự hội tụ
Chương 3. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN THỬ NGHIỆM
3.1. Ví dụ 3.1
3.2. Ví dụ 3.2
KẾT LUẬN CHUNG

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan