[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổng quan quy trình xử lý nước nguồn có hàm lượng cặn > 2500mgl


[/kythuat]
[tomtat]
Tổng quan quy trình xử lý nước nguồn có hàm lượng cặn > 2500mgl
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NƯỚC CẤP VÀ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ
1.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NƯỚC CẤP
1.1.1. Tầm quan trọng của nước cấp
1.1.2. Ứng dụng của nước cấp
1.1.3. Các yêu cầu chung về chất lượng nước cấp
1.2. CHẤT LƯỢNG NƯỚC NGUỒN
1.2.1. Thành phần và chất lượng nước bề mặt
1.2.1.1. Nước sông
1.2.1.2. Nước ao, hồ
1.1.1.3. Nước suối
1.1.1.4. Nước biển
1.2.2. Phân loại nước nguồn nhiễm bẩn
1.2.3. Các thông số đánh giá chất lượng nước nguồn
1.2.3.1. Chỉ tiêu lý học
1.2.3.2. Chỉ tiêu hóa học
1.2.3.3. Chỉ tiêu vi sinh
1.2.4. Tiêu chuẩn chất lượng nước cấp
1.2.4.1. Chất lượng nước cấp cho ăn uống, sinh hoạt
1.2.4.2. Chất lượng nước cấp cho sản xuất
1.3. CÁC QUÁ TRÌNH VÀ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC NGUỒN
1.3.1. Mục đích của quá trình xử lý nước
1.3.2. Phương pháp xử lý
1.3.2.1. Phương pháp xử lý cơ học
1.3.2.2. Phương pháp hoá học
1.3.2.3. Phương pháp lí học
1.3.3. Dây chuyền công nghệ xử lý
1.3.3.1. Theo hiệu quả và biện pháp xử lý
1.3.3.2. Có quá trình keo tụ hay không có quá trình keo tụ
1.3.3.3. Theo chuyển động của dòng nước
1.4. LỰA CHỌN QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC NGUỒN CÓ HÀM LƯỢNG CẶN > 2500mg/l , KẾT HỢP CÁC BIỆN PHÁP HOÁ HỌC BỔ SUNG
1.4.1. Nguyên tắc lựa chọn công nghệ xử lý
1.4.2. Công ngệ xử lý chung cho nước nguồn
1.4.3. Lựa chọn quy trình xử lý cho nước nguồn có hàm lượng cặn > 2500mg/l, kết hợp các biện pháp hóa học
CHƯƠNG II: QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC NGUỒN CÓ HÀM LƯỢNG CẶN 2500mg/l
2.1. CÔNG ĐOẠN THU GOM NƯỚC NGUỒN
2.1.1. Công trình thu nước mặt
2.1.1.1. Công trình thu và trạm bơm kết hợp đặt trong lòng sông, lòng hồ
2.1.1.2. Công trình thu đặt ở lòng sông, trạm bơm đặt trên bờ
2.1.1.3. Công trình thu đặt ở lòng sông, ngăn lắng cát và buồng thu đặt tren bờ, trạm bơm tách riêng
2.1.1.4. Công trình thu, trạm bơm hợp khối đặt sát bờ
2.1.2. Song chắn và lưới chắn rác
2.1.2.1. Chức năng và vị trí
2.1.2.2. Cấu tạo
2.2. XỬ LÝ SƠ BỘ
2.2.1. Lắng sơ bộ
2.2.1.1. Mục đích lắng sơ bộ
2.2.1.2. Khử vi khuẩn, virut nhờ các quá trình tự nhiên trong hồ lắng
2.2.1.3. Ngăn ngừa sự phát triển của tảo
2.2.2. Quá trình oxy hoá sơ bộ
2.3. CÔNG ĐOẠN HÕA TRỘN
2.3.1. Phương pháp trộn cơ học
2.3.2. Phương pháp trộn thuỷ lực
2.3.2.1. Bể trộn đứng
2.3.2.2. Bể trộn có tấm chắn khoan lỗ
2.3.2.3. Bể trộn vách ngăn ngang có cửa thu hẹp
2.3.2.4. Bể trộn cơ khí
2.4. KEO TỤ TẠO BÔNG VÀ KIỀM HÓA NƯỚC
2.4.1. Bản chất của quá trình keo tụ
2.4.1.1. Các phương pháp keo tụ
2.4.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình keo tụ
2.4.2. Hoá chất dùng trong keo tụ
2.4.2.1. Phèn nhôm
2.4.2.2. Phèn sắt
2.4.2.3. So sánh phèn nhôm và phèn sắt
2.4.2.4. Một số loại hoá chất khác
2.4.3. Các thiết bị và công trình của quá trình keo tụ
2.4.3.1. Thiết bị định liều lượng phèn
2.4.3.2. Thiết bị pha chế vôi
2.4.4. Phản ứng tạo bông kết tủa
2.4.4.1. Bể phản ứng xoáy
2.4.4.2. Bể phản ứng kiểu vách ngăn
2.4.4.3. Bể phản ứng có lớp cặn lơ lững
2.5. LẮNG NƯỚC
2.5.1. Khái niệm chung
2.5.2. Cơ sở lý thuyết của quá trình lắng
2.5.2.1. Lắng các hạt đơn lẻ
2.5.2.2. Lắng các hạt không ổn định có khả năng kết dính
2.5.3. Các loại bể lắng
2.5.3.1. Bể lắng ngang
2.5.3.2. Bể lắng đứng
2.5.3.3. Bể lắng li tâm
2.6. QUÁ TRÌNH LỌC
2.6.1. Khái niệm chung về quá trình lọc
2.6.1.1. Phân loại bể lọc
2.6.1.2. Vật liệu lọc
2.6.3. Bể lọc nhanh
2.6.3.1. Sơ đồ cấu tạo và nguyên tắc làm việc của bể lọc nhanh
2.6.2.2. Rửa bể lọc nhanh
2.6.2.3. Hệ thống phân phối nước rửa lọc
2.6.2.4. Hệ thống cung cấp nước rửa
2.7. KHỬ TRÙNG NƯỚC
2.7.1. Nguyên nhân và mục đích khử trùng
2.7.2. Khử trùng bằng các chất ôxi hóa mạnh
2.7.2.1. Khử trùng bằng Clo và các hợp chất của Clo
2.7.2.2. Dùng ôzôn để khử trùng
2.7.2.3. Khử trùng bằng tia tử ngoại
2.8. HỆ THỐNG CẤP NƯỚC
2.8.1. Công trình thu và vận chuyển nước
2.8.4. Công trình điều hòa và phân phối nước
2.8.4.1. Bể chứa nước sạch
2.8.4.2 Đài nước
2.8.4.3. Mạng lưới phân phối nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHẦN PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan