[giaban]0.000 VNĐ[/giaban]
[kythuat]

Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề kĩ năng đọc hiểu - Vĩnh Bá


[/kythuat]

[tomtat]
<<< Tổng ôn tập các chuyên đề tiếng anh Ôn thi tốt nghiệp THPT - Đại học - Cao đẳng


Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề kĩ năng đọc hiểu - Vĩnh Bá Down tại đây
LỜI NÓI ĐẦU
Phần “Đọc và Hiểu Văn” là phần không thể thiếu trong mọi đề thi Tiếng Anh các cấp. Dù chỉ chiếm một tỉ lệ điểm không lớn, nhưng phần này khiến cho thí sinh mất nhiều thời gian suy nghĩ và dễ làm cho thí sinh e sợ nếu gặp phải một bài văn khó hiểu. Mức độ khó của bài văn thể hiện ở các chỗ: Đề tài bàn đến có thể không nằm trong kinh nghiệm sống của lứa tuổi học sinh, từ vựng và cấu trúc nằm ngoài vốn hiểu biết và cách thức đặt câu hỏi lắt léo, đánh bẫy.
Tập sách này là tập hợp những bài văn thuộc các đề tài nằm trong phạm vi kiến thức phổ thông. Cách hành văn của từng bài có thể đơn giản mà cũng có thể phức tạp, nhưng không đến mức độ rối rắm.
Câu hỏi trắc nghiệm dưới mỗi bài đọc thường gòm các loại sau:
1. Câu hỏi về ý chính: Yêu cầu người đọc phải tóm tắt được chủ đề cơ bản hoặc mục đích của tác giả, với các dạng mở đầu như sau:
   - What is the main topic of this passage ?
   - The best title for the passage is …
   - The main topic for this passage is …
   - What does the author mainly discuss ?
   - The main idea of this passage is …
Để chọn được câu trả lời đúng, học sinh nên:
(1) Lưu ý đến câu chủ điểm (thường nằm ở cuối đoạn văn)
(2) Lưu ý giọng văn của tác giả.
(3) Đọc lướt qua toàn bài, đặc biệt là câu chủ điểm, để tìm những từ ngữ mấu chốt (key vocabulary) có thể hiện thị thái độ của tác giả đối với đề tài.
(4) Đọc kỹ bài để chọn câu trả lời. Lưu ý rằng chỉ câu chủ điểm không thôi chưa đủ thông tin để xác định ý chính của bài. Ý chính chỉ có thể được khái quát hóa sau khi đọc kỹ toàn bài và theo dõi thái độ của tác giả
2. Câu hỏi về sự kiện: Loại câu này yêu cầu học sinh phải trả lời các thông tin cụ thể về bài văn.
Câu hỏi về sự kiện có dạng là một câu bỏ lửng và bên dưới là 4 lựa chọn, trong đó chỉ có một chọn lựa hoàn thành câu bỏ lửng đúng ý bài văn.
   - According to the article, …
   - The passage states that …
   - The author indicates that …
Để chọn đúng câu trả lời cho loại câu này, học sinh cần:
(1) Xác định từ/cụm từ mấu chốt trong câu hỏi.
(2) Lướt qua bài văn để tìm từ/cụm từ mấu chốt này, hoặc các từ liên quan đến từ mấu chốt này.
(3) Sau khi xác định được vị trí của từ/cụm từ mấu chốt trong bài văn, đọc kĩ phần bài văn có chứa cụm từ này để chọn câu trả lời.
3. Các câu hỏi sự kiện phủ định: Đưa ra 3 phát biểu đúng và một phát biểu sai. Học sinh phải loại trừ được 3 phát biểu đúng, phát biểu sai còn lại chính là câu phải chọn để trả lời.
Các câu hỏi sự kiện phủ định thường có dạng như sau:
   - According to the passage, all of the following are true EXCEPT …
   - The author mentions all of the following EXCEPT …
Để trả lời các câu hỏi sự kiện phủ định, học sinh phải:
(1) Đọc kĩ các chọn lựa để xác định vị trí của thông tin trong bài văn.
(2) Đọc lượt qua bài văn để loại trừ 3 lựa chọn có thông tin khớp với thông tin trong bài văn.
(3) Chọ lựa còn sót lại chính là câu trả lời đúng.
4. Câu hỏi suy luận: Thông tin để trả lời loại câu hỏi này đôi khi không được phát biểu rõ ràng trong bài văn. Học sinh phải suy luận căn cứ trên những thông tin khác,hoặc phải “đọc giữa hai hàng chữ” (read between the lines) mới thấy ý ẩn tảng của tác giải.
Những câu hỏi loại này thường được lập văn như sau:
   - While not directly stated, we can infer from  the passage that …
   - According to the passage, the author implies that …
   - It can be inferred from paragraph 6 that …
   - Which of the following can be inferred from the passage ?
5. Câu hỏi về ngữ nghĩa: Loại câu hỏi này trắc nghiệm vốn từ vựng của học sinh. Học sinh phải chọn trong 4 từ cho sẵn một từ đồng nghĩa với từ dùng trong bài văn.
Các câu hỏi ngữ nghĩa thường có dạng như sau:
   - The word “subsequent” in line 19 is closest in meaning to …
   - The word “varied” in line 2 could best be replaced by …
   - The word “their” in line 20 refers to …
   - In line 5, the phrase “ginat patriarchs” could best be replaced by which of the fol-lowing ?
Hy vọng sau khi kiên trì rèn luyện với các bài tập trong cuốn sách này, học sinh sẽ nắm được kĩ năng làm bài và đạt được điểm tối đa cho phần câu hỏi đọc hiểu văn
>>> 1000 Câu Trắc Nghiệm Tiếng Anh Chuyên Đề Chọn Câu Đồng Nghĩa - Vĩnh Bá
 [/tomtat]

Bài viết liên quan