[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [tomtat]
Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ em trường mầm non Chiềng Sinh - Chiềng Sinh - Sơn La Down tại đây

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
4. Đối tượng nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu
6. Đóng góp của đề tài
7. Cấu trúc của đề tài
NỘI DUNG
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Đặc diểm sinh lý và nhu cầu năng lượng của trẻ em
1.1.1. Đặc điểm sinh lý
1.1.2. Nhu cầu năng lượng
1.2. Tình trạng dinh dưỡng
1.2.1. Suy dinh dưỡng
1.2.2. Béo phì
1.3. Phương pháp đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ em
1.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ em
1.3.2. Chỉ tiêu nhân trắc
1.3.2.1 Chiều cao
1.3.2.2. Cân nặng
1.3.3. Cách phân loại tình trạng dinh dưỡng
1.4. Nguyên nhân và các yếu tố liên quan đến tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 6 tuổi
1.5. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.5.1. Những nghiên cứu trên thế giới
1.5.2. Những nghiên cứu tại Việt nam
CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu
2.1.2. Phân bố đối tượng nghiên cứu
Bảng 2.1. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo tuổi, giới tính và dân tộc
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp nhân trắc
2.3.2. Phương pháp thu thập và xử lí số liệu
2.3.2.1. Thu thập số liệu
2.3.2.2. Phân tích và xử lý số liệu
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN
3.1. Chỉ số thể lực của trẻ mầm non
3.1.1. Chiều cao của trẻ mầm non
3.1.1.1. Chiều cao trung bình của trẻ mầm non
3.1.1.2. Chiều cao của trẻ em mầm non theo giới tính
3.1.1.3. Chiều cao của trẻ em mầm non theo dân tộc
3.1.2. Cân nặng của trẻ em mầm non
3.1.2.1. Cân nặng trung bình của trẻ em mầm non
3.1.2.1. Cân nặng của trẻ em mầm non theo giới tính
3.1.2.2. Cân nặng của trẻ em mầm non theo dân tộc
3.2. Tình trạng dinh dưỡng của trẻ mầm non
3.2.1. Tình trạng dinh dưỡng chung
3.2.2. Tình trạng dinh dưỡng của trẻ em theo giới tính
3.2.3. Tình trạng dinh dưỡng của trẻ em theo dân tộc
3.3. Mức độ suy dinh dưỡng
3.3.1. Suy dinh dưỡng thể nhẹ cân
3.3.2. Suy dinh dưỡng thể thấp còi
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

>>> Phương pháp hình thành các biểu tượng về kích thước cho trẻ Mẫu giáo
[/tomtat]
[kythuat]
Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ em trường mầm non Chiềng Sinh - Chiềng Sinh - Sơn La

[/kythuat]

Bài viết liên quan