[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho nhà máy chế biến mủ cao su Long Hà, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước công suất 1500 m3 ngày.đêm


[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho nhà máy chế biến mủ cao su Long Hà, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước công suất 1500 m3 ngày.đêm

Nước ta hiện nay sản lượng cao su thiên nhiên đạt khoảng 700,000 tấn/năm, trong nghành sơ chế cao su có 132 nhà máy chế biến trên 700,000 tấn, các doanh nghiệp chuyên doanh cao su tập trung chủ  yếu tại miền Ðông Nam Bộ và Tây Nguyên (chiếm khoảng 95% trên tổng sản lượng).

Tuy nhiên trong quá trình chế biến cao su thiên nhiên luôn thải một lướng nước thải rất lượng, với nồng độ các chất ô nhiễm cao, đây là một trong số những loại nước thải khó xứ lý nhất hiện nay.

Xem online tài liệu bị lỗi các bạn nên Down xem 

[/tomtat]

Bài viết liên quan