[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Vấn đề ô nhiễm kim loại nặng trong đất và cây trồng tại một số khu vực ở Việt Nam và ảnh hưởng của nó đến môi trường


[/kythuat]
[tomtat]
Vấn đề ô nhiễm kim loại nặng trong đất và cây trồng tại một số khu vực ở Việt Nam và ảnh hưởng của nó đến môi trường

Hiện nay Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. trong một thời gian ngắn, rất nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp đã ra đời, góp phần quan trọng làm thay đổi bộ mặt kinh tế của đất nước.

Bên cạnh đó, nền sản xuất nông nghiệp của Việt Nam cũng có nhiều thay đổi to lớn nhờ áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật để cải tiến năng suất và chất lượng cây trồng.

Xem online tài liệu bị lỗi các bạn nên Down xem 

[/tomtat]

Bài viết liên quan