[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thuật toán xác định cha chung gần nhất của hai nút trong cây ứng dụng phân tích đa dạng loại vi sinh vật

[/kythuat]
[tomtat]
Thuật toán xác định cha chung gần nhất của hai nút trong cây ứng dụng phân tích đa dạng loại vi sinh vật
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ VÀ CÂY
1.1 Các khái niệm cơ bản về đồ thị
1.1.1 Định nghĩa đồ thị (Graph)
1.1.2 Các khái niệm
1.1.3 Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị
1.1.4 Độ phức tạp tính toán của BFS và DFS
1.2 Các khái niệm cơ bản về cây đồ thị
1.2.1 Định nghĩa và các tính chất cơ bản:
1.2.2 Một số khái niệm
CHƯƠNG II: CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHA CHUNG GẦN NHẤT CỦA HAI NÚT TRONG CÂY
2.1 Giới thiệu bài toán LCA
2.2 Mối quan hệ giữa LCA và RMQ
2.3 Các phương pháp tiếp cận
2.3.1 Bài toán hà tiện
2.3.2 Một số phương pháp giải bài toán LCA
2.4 Lựa chọn phương án cài đặt thuật toán cho bài toán LCA
CHƯƠNG III: KẾT QUẢ CÀI ĐẶT VÀ ĐÁNH GIÁ
3.1 Cây phân loài và ứng dụng bài toán phân tích đa dạng loài vi sinh vật
3.2 Cài đặt phần mềm
3.3 Đánh giá chất lượng dữ liệu trình tự
3.4 Lắp ráp trình tự
3.5 Dự đoán gen
3.6 Phân tích đa dạng loài vi sinh
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan