[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kỹ thuật PHOTON MAPPING trong sinh ảnh và ứng dụng

[/kythuat]
[tomtat]
Kỹ thuật PHOTON MAPPING trong sinh ảnh và ứng dụng
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ THỰC TẠI ẢO VÀ SINH ẢNH
1.1 Khái quát về thực tại ảo
1.1.1 Thực tại ảo là gì?
1.1.2 Lịch sử ra đời và phát triển của thực tại ảo
1.1.3 Các thành phần chính trong thực tại ảo:
1.1.3 Ứng dụng của thực tại ảo
1.2 Sinh ảnh trong thực tại ảo
1.2.1 Sinh ảnh trong thực tại ảo
1.2.2 Photon mapping trong sinh ảnh
Chương 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG SINH ẢNH BỞI PHOTON MAPPING
2.1 Thuật toán Photon mapping
2.1.1 Photon Tracing
2.1.2 Tối ưu hóa bản đồ photon
2.3.3 Cây KD cân bằng (The balanced KD Tree)
2.2 Cấu trúc dữ liệu
2.2.1 Photon bóng
2.2.2 Toàn cảnh và tụ quang các photon
2.2.3 Cấu trúc dữ liệu không gian
2.3 Tính toán bức xạ từ các bản đồ Photon
2.3.1 Ước tính bức xạ tại một bề mặt
2.3.2 Lọc (Filtering)
2.4 Sinh ảnh (Rendering)
2.4.1 Cơ sở khoa học
2.4.2 Phương trình sinh ảnh (Equation Rendering)
2.4.3 Chiếu sáng trực tiếp
2.4.4 Phản chiếu và độ bóng phản xạ
2.4.5 Tính tụ quang (Caustics)
2.4.6 Phản xạ đa khuếch tán (Multiple diffuse reflections)
2.5.5 Lấy mẫu và thanh lọc
2.4.8 Tối ưu hóa
Chương 3: CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM
3.1 Bài toán
3.2 Công cụ thiết kế và chức năng một số hàm trong chương trình
3.2.1 Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở Processing
3.2.2 Chức năng một số hàm trong chương trình
3.3 Thực nghiệm chương trình và đánh giá kết quả
3.3.1 Thực nghiệm chương trình
3.3.2 Kết quả thực hiện
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan