[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tạo pan động cơ ô tô bằng máy tính

[/kythuat]
[tomtat]
Tạo pan động cơ ô tô bằng máy tính
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. Lý do chọn đề tài.
1.2. Sự cần thiết nghiên cứu đề tài.
1.3. Mục tiêu.
1.4. Mục đích nghiên cứu.
1.5. Đối tượng nghiên cứu.
1.6. Phạm vi nghiên cứu.
1.7. Ý nghĩa khoa học và tính thực tiễn.
CHƯƠNG 2 ĐỘNG CƠ Ô TÔ
2.1. Giới thiệu động cơ.
2.2. Các cảm biến và ECU.
2.3. Mã lỗi.
CHƯƠNG 3 PHẦN MỀM LABVIEW
3.1. Giới thiệu về LabVIEW.
3.2. Những khái niệm cơ bản của LabView.
3.3. Các kỹ thuật lập trình trên LabVIEW.
3.4. Các kiểu dữ liệu.
3.5. SubVI và cách xây dựng SubVI.
3.6. Kỹ thuật lập trình nâng cao trong LabVIEW.
3.7. Phần cứng DAQ.
3.8. Phần mềm (Software).
CHƯƠNG 4 THIẾT KẾ MẠCH GIAO TIẾP
4.1. Đặc điểm của họ vi điều khiển AVR.
4.2. Cấu trúc phần cứng của họ vi điều khiển AVR.
4.3. Giới thiệu họ vi điều khiển Atmega 16.
4.4. Giới thiệu vi điều khiển Atmega8.
CHƯƠNG 5 THIẾT KẾ HỆ THỐNG
5.1 Thiết kế giao diện.
5.2. Demo chương trình.
5.3 Mạch tạo pan trên động cơ từ máy tính.
5.4. Thiết kế các bài giảng.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan