[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng công cụ hỗ trợ tối ưu hóa website cho các công cụ tìm kiếm


[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng công cụ hỗ trợ tối ưu hóa website cho các công cụ tìm kiếm
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC BẢNG BIỂU
MỞ ĐẦU
TÓM LƯỢC ĐỀ TÀI
NỘI DUNG THỰC HIỆN
PHẠM VI ỨNG DỤNG
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
1.1. Giới thiệu
1.2. Mục tiêu đề tài
1.3 Phương pháp thực hiện đề tài
1.4 Bố cục luận văn
CHƯƠNG 2: NHỮNG CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN
2.1. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.1.1 Tình hình ngoài nước
2.1.2 Tình hình trong nước
Chương 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
3.1. Khái niệm SEO - Search Engine
3.1.1 Khái niệm SEO – Search Engine Optimization
3.1.2 Sự cần thiết của SEO
3.1.3 Giới thiệu về Search Engine
3.1.4 Phân loại Search Engine
3.1.5 Search Engine làm việc như thế nào
3.1.6 Crawler, Spider, Robot
3.1.7 XML sitemap, tạo file sitemap
3.2. SEO plan
3.2.1 Xây dựng một kế hoạch SEO
3.2.2 Organic SEO
3.2.3 SEO mũ đen và cách phòng tránh
3.3. Những nhân tố đáng lưu ý khi thiết kế website cho mục đích SEO
3.3.1 Hosting và domain name
3.3.2 Ngôn ngữ lập trình và SEO
3.4. Tối ưu hóa các yếu tố trong trang
3.4.1 Keyword và chiến lược keyword
3.4.2 Tối ưu bố cục của trang web
3.4.3 Tối ưu hóa các thành phần HTML
3.4.4 Cấu trúc URL
3.4.5 Xây dựng nội dung
3.5. Tối ưu hóa ngoài trang
3.5.1 Google Pagerank
3.5.2 Các phương pháp xây dựng backlink
3.5.3 Alexa Rank là gì?
3.5.4 Tìm hiểu về chuẩn W3C
3.6. Pay Per click – Google Adwords
3.6.1 PPC – Phân loại PPC
3.6.2 Google Adwords
3.7. Những công cụ SEO phổ biến
3.7.1 Google webmaster tools
3.7.2 Google Analytics
CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG TỐI ƯU HÓA WEBSITE THEO TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC CÔNG CỤ TÌM KIẾM
4.1. Mục tiêu chung
4.2. Công cụ Thông tin chung
4.2.1 Đặt bài toán
4.2.2 Phương pháp giải quyết
4.2.3 Kết quả
4.3. Công cụ SEO Onpage
4.3.1 Đặt bài toán
4.3.2 Phương pháp giải quyết
4.3.3 Kết quả
4.4 Công cụ SEO Offpage
4.4.1 Đặt bài toán
4.4.2 Phương pháp giải quyết
4.4.3 Kết quả
4.5 Công cụ tạo sitemap
4.5.1 Đặt bài toán
4.5.2 Phương pháp giải quyết
4.5.3 Kết quả
KẾT QUẢ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan