[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu xây dựng phần mềm lập lịch thi đấu thể thao trên cơ sở các thuật toán đồ thị

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu xây dựng phần mềm lập lịch thi đấu thể thao trên cơ sở các thuật toán đồ thị
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN
1.1. Tổng quan về lý thuyết đô thị.
1.2. Một số giải thuật liên quan đến đề tài.
1.3. Một số bài toán ứng dụng.
1.4. Đánh giá một vài hệ thống lập lịch hiện có.
Chương 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG LẬP LỊCH THI ĐẤU MÔN ĐIỀN KINH
2.1. Tổng quan về môn điền kinh.
2.2. Mô tả bài toán xếp lịch thi đấu môn điền kinh.
2.3. Phân tích yêu cầu bài toán và thiết kế cơ sở dữ liệu.
2.4. Các thuật toán sử dụng xây dựng phần mềm.
Chương 3: XÂY DỰNG PHẦN MỀM LẬP LỊCH THI ĐẤU MÔN ĐIỀN KINH
3.1. Giới thiệu công cụ xây dựng phần mềm.
3.2. Cài đặt các module chức năng.
3.3. Cài đặt một số code cho thuật toán.
3.4. Một số giao diện DEMO phần mềm.
3.5. Đánh giá phần mềm.
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN
[/tomtat]

Bài viết liên quan