[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng Công nghệ WebGIS mã nguồn mở phục vụ công tác quảng bá du lịch

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng Công nghệ WebGIS mã nguồn mở phục vụ công tác quảng bá du lịch
MỤC LỤC
DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH SÁCH CÁC HÌNH
DANH SÁCH CÁC BẢNG
Chương 1 ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1 Tính cấp thiết của đề tài
1.2 Mục tiêu đề tài
1.3 Giới hạn đề tài
1.4 Ý nghĩa khoa học của đề tài
1.5 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài
Chương 2 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
2.1 Kiến thức tổng quan
2.1.1 WebGIS
2.1.1.1 Khái niệm
2.1.1.2 Nguyên lý hoạt động
2.1.1.3 Tính năng ưu việt của WebGIS
2.1.2 Chuẩn dữ liệu không gian OGC
2.1.2.1 Web Map Service (WMS)
2.1.2.2 Web Feature Service (WFS)
2.1.2.3 Web Coverage Service (WCS)
2.1.3 GeoServer
2.1.3.1 Khái niệm
2.1.3.2 Quy trình hiển thị bản đồ trên GeoServer
2.1.4 OpenLayers
2.1.5 GeoExt
2.1.6 PostgreSQL/PostGIS
2.1.7 Google Maps API
2.2 Một số nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1 Một số nghiên cứu ngoài nước
2.2.2 Một số nghiên cứu trong nước
Chương 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 Phân tích, thiết kế CSDL
3.2 Thiết kế chức năng
3.3 Thiết kế giao diện
3.4 Xây dựng trang web
Chương 4 KẾT QUẢ
4.1 Giao diện trang Web cho người dùng
4.1.1 Giao diện trang chủ
4.1.2 Giao diện các trang thông tin
4.2 Giao diện trang Web cho người quản trị
Chương 5 KẾT KUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
5.1 Kết luận
5.2 Đề xuất hướng nghiên cứu và phát triển:
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan