[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng GIS hỗ trợ phân tích kinh doanh cho hệ thống cửa hàng bán lẻ sản phẩm VINAMILK áp dụng trong phạm vi Quận Thủ Đức

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng GIS hỗ trợ phân tích kinh doanh cho hệ thống cửa hàng bán lẻ sản phẩm VINAMILK áp dụng trong phạm vi Quận Thủ Đức
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC HÌNH ẢNH
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN
2.1. Tổng quan đối tượng nghiên cứu
2.1.1. Đặc điểm ngành sữa Việt Nam
2.1.2. Đặc điểm khách hàng
2.1.3. Công ty Vinamilk
2.2. Tổng quan khu vực nghiên cứu
2.2.1. Vị trí địa lý
2.2.2. Sản xuất nông nghiệp
2.2.3. Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp
2.2.4. Thương mại – dịch vụ
2.3. Tổng quan cơ sở lý thuyết
2.3.1. Hệ thống thông tin địa lý - GIS
2.3.2. Geomaketing
2.4. Các mô hình phân tích
2.4.1. Thống kê không gian
2.4.2. Cơ sở lý thuyết tổ hợp
2.4.3. Thuật toán vét cạn
2.4.4. Phương pháp phân loại Natural Breaks
2.4.5. Mô hình bán lẻ
2.5. Tình hình nghiên cứu liên quan đến vấn đề nghiên cứu
2.5.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.5.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam
CHƯƠNG 3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
3.1. Phương pháp nghiên cứu
3.1.1. Quy trình thực hiện
3.1.2. Quy trình xác định hệ số của các trung tâm kinh tế
3.2. Dữ liệu thu thập
3.2.1. Quy trình thu thập và chuẩn hóa dữ liệu
3.2.2. Cơ sở dữ liệu
3.3. Lâp trình trong môi trường ArcMap
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH VÀ CÔNG CỤ PHẦN MỀM
4.1. Phân tích kinh doanh
4.1.1. Xu hướng phát triển của các cửa hàng
4.1.2. Xác xuất người tiêu dùng lựa chọn khu vực mua hàng
4.1.3. Lập công thức đề xuất để xác định quy mô của các cửa hàng
4.1.4. Phân tích thị phần
4.1.5. Phân nhóm cửa hàng
4.2. Công cụ khai thác dữ liệu
4.2.1. Công cụ hiển thị dữ liệu
4.2.2. Công cụ thêm cửa hàng mới
4.2.3. Công cụ cập nhật thông tin cửa hàng
4.2.4. Công cụ tìm kiếm thông tin cửa hàng
4.3. Bài toán hỗ trợ xây dựng hệ thống bán lẻ
4.3.1. Bài toán
4.3.2. Quy trình xử lý đề xuất
4.3.3. Cơ sở và mô hình toán học
4.3.4. Công cụ hỗ trợ phần mềm
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan