[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng công nghệ tri thức trong quản lý nguồn tài nguyên lâm nghiệp cấp huyện

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng công nghệ tri thức trong quản lý nguồn tài nguyên lâm nghiệp cấp huyện
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ TRI THỨC VÀ ỨNG DỤNG
1.1. Cơ sở tri thức.
1.2. Hệ chuyên gia.
1.3. Kho tri thức.
Chương 2: BÀI TOÁN QUẢN LÝ NGUỒN TÀI NGUYÊN LÂM NGHIỆP
2.1. Phát biểu bài toán.
2.2. Vận dụng công nghệ thông tin giải quyết vấn đề.
2.3. Mô tả ứng dụng và mô hình dữ liệu hoạt động.
2.4. Xây dựng các luật và câu truy cấp.
Chương 3: CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM HỆ TƯ VẤN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN LÂM NGHIỆP
3.1. Phân tích và thiết kế hệ thống trợ giúp.
3.1.1. Các mô hình chức năng hệ thống.
3.1.2. Mô hình kiến trúc tổng thể hệ thống.
3.2. Xây dựng hệ thống ứng dụng.
3.2.1. Mô-đun 1 Quản lý dữ liệu.
3.2.2. Mô-đun 2 Tư vấn cây trồng.
3.2.3. Mô-đun 3 Dự đoán.
3.2.4. Mô-đun 4 Quản trị.
3.3. Môi trường công cụ cài đặt.
3.4. Đánh giá kết quả chương trình.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan