[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đo chỉnh lý bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2000 xã Cao Ngạn thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Đo chỉnh lý bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2000 xã Cao Ngạn thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
Phần 1 MỞ ĐẦU
Phần 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Bản đồ địa chính
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Nội dung của bản đồ địa chính
2.1.3. Phương pháp chia mảnh bản đồ
2.2. Các phương pháp thành lập bản đồ địa chính
2.2.1. Phương pháp toàn đạc
2.2.2. Phương pháp thành lập bản đồ địa chính bằng ảnh hàng không (phương pháp không ảnh)
2.2.3. Thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp biên tập, biên vẽ và bổ sung chi tiết từ bản đồ địa hình cùng tỷ lệ
2.3. Lưới khống chế địa chính
2.3.1. Khái quát về lưới toạ độ địa chính
2.3.2. Những yêu cầu kỹ thuật cơ bản của lưới đường chuyền địa chính
2.3.3. Thành lập đường chuyền kinh vĩ
2.4. Đo vẽ chi tiết bản đồ địa chính bằng phương pháp toạ độ cực
2.5. Một số phần mềm ứng dụng trong biên tập bản đồ địa chính
2.5.1. Cesmap
2.5.2. MicroStation
2.5.3. MRFCLEAN
2.5.4. MRFFLAG
2.5.5. Famis
2.6. Phần mềm ứng dụng bình sai lưới Picknet
2.7. Phần mềm ứng dụng bình sai lưới Pronet
2.7.1. Giới thiệu phần mềm bình sai Pronet
2.7.2. Cấu trúc tệp dữ liệu bình sai lưới mặt bằng
PHẦN 3 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành.
3.3 Nội dung
3.3.1. Điều tra điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội khu vực đo vẽ
3.3.2. Thành lập lưới khống chế đo vẽ địa chính
3.3.4. Kiểm tra và nghiệm thu sản phẩm.
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Điều tra cơ bản
3.4.2. Công tác thành lập lưới khống chế
3.4.3. Công tác đo vẽ chi tiết bản đồ địa chính
PHẦN 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội
4.1.1. Vị trí địa lý
4.1.2. tình hình quản lý sử dụng đất, Kinh tế - xã hội
4.1.3. Tình hình tư liệu
4.2. Thành lập lưới khống chế đo vẽ
4.2.1. Công tác ngoại nghiệp
4.2.2. Công tác nội nghiệp
4.3. Thành lập bản đồ gốc và biên tập bản đồ địa chính
4.3.1. Đo vẽ chi tiết thành lập bản đồ địa chính
4.3.2. Biên tập bản đồ địa chính bằng phần mềm Famis và Microstation
PHẦN 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan