[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Điều tra tình hình nhiễm bệnh phân trắng ở lợn giai đoạn sơ sinh đến cai sữa của một số xã thuộc huyện Phú Bình và áp dụng phác đồ điều trị

[/kythuat]
[tomtat]
Điều tra tình hình nhiễm bệnh phân trắng ở lợn giai đoạn sơ sinh đến cai sữa của một số xã thuộc huyện Phú Bình và áp dụng phác đồ điều trị
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Đặc điểm sinh trưởng, phát tiển của lợn con theo mẹ
2.1.2. Đặc điểm phát triển của cơ quan tiêu hóa
2.1.3. Đặc điểm cơ năng điều tiết thân nhiệt
2.1.4. Đặc điểm về khả năng hình thành kháng thể miễn dịch ở lợn con
2.1.5.Các thời kì quan trọng của lợn con
2.2. Những hiểu biết về vi khuẩn E. coli
2.2.1. Đặc điểm hình thái
2.2.2. Đặc điểm nuôi cấy
2.2.3. Đặc tính sinh hóa.
2.2.4. Cấu trúc kháng nguyên
2.2.5. Độc tố
2.2.6. Sức kháng của mầm bệnh.
2.3. Hiểu biết về bệnh phân trắng lợn con
2.3.1. Nguyên nhân gây bệnh
2.3.2. Cơ chế sinh bệnh
2.3.3. Dịch tễ của bệnh
2.3.4. Đường truyền bệnh
2.3.5 .Triệu chứng lâm sàng
2.3.6. Bệnh tích
2.3.7. Phòng bệnh
2.3.8. Trị bệnh
2.4. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước.
2.4.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.4.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Địa điểm, thời gian nghiên cứu.
3.3. Nội dung nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi
3.3.1. Nội dung nghiên cứu
3.3.2. Các chỉ tiêu theo dõi
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp theo dõi
3.4.2. Phương pháp đánh giá kết quả điều trị
3.5. Phương pháp xác định các chỉ tiêu
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Nội dung, phương pháp, kết quả phục vụ sản xuất
4.1.1. Nội dung phục vụ sản xuất
4.1.2. Phương pháp tiến hành
4.1.3. Kết quả công tác phục vụ sản xuất
4.2. Kết quả nghiên cứu
4.2.1. Kết quả theo dõi tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn con theo đàn, cá thể
4.2.2. Kết quả theo dõi tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn con theo tuổi lợn
4.2.3. Tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn con theo tính biệt
4.2.4. Tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn con theo tình trạng vệ sinh thú y
4.2.5. Tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn con theo tháng
4.2.6. Tỷ lệ triệu chứng của bệnh phân trắng lợn con
4.3. Kết quả điều trị bệnh phân trắng lợn
Phần 5: KẾT LUẬN, ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan