[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Dạy học tác phẩm tự sự ở trường trung học phổ thông với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin


[/kythuat]
[tomtat]
Dạy học tác phẩm tự sự ở trường trung học phổ thông với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin
File tóm tắt Down tại đây (File nén)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Giả thuyết khoa học
NỘI DUNG
Chương 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Tình hình nghiên cứu về tự sự, tác phẩm tự sự và dạy học tác phẩm tự sự
1.1.1. Tình hình nghiên cứu về tự sự và tác phẩm tự sự
1.1.2. Tình hình nghiên cứu về dạy học tác phẩm tự sự
1.2. Tình hình nghiên cứu vấn đề khai thác công nghệ, công nghệ thông tin hỗ trợ dạy học
1.2.1. Trên thế giới
1.2.2. Ở Việt Nam
1.3. Tình hình nghiên cứu vấn đề khai thác công nghệ thông tin hỗ trợ dạy học Ngữ văn và dạy học tác phẩm tự sự với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin
1.3.1. Tình hình nghiên cứu vấn đề khai thác công nghệ thông tin hỗ trợ dạy học Ngữ văn
1.3.2. Tình hình nghiên cứu vấn đề dạy học tác phẩm tự sự với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin
Chương 2: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ DẠY HỌC TÁC PHẨM TỰ SỰ Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
2.1. Cơ sở lí luận
2.1.1. Những vấn đề lí thuyết về tự sự và tác phẩm tự sự
2.1.2. Những vấn đề lí thuyết về công nghệ thông tin trong mối quan hệ với dạy học, dạy học Ngữ văn nói chung và dạy học tác phẩm tự sự nói riêng
2.1.3. Tiền đề triết học, tâm lí học và lí luận dạy học của vấn đề dạy học tác phẩm tự sự với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin
2.1.4. Quan điểm tích hợp trong dạy học Ngữ văn và vấn đề dạy học tác phẩm tự sự với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin
2.2. Cơ sở thực tiễn
2.2.1. Tác phẩm tự sự trong sách giáo khoa trung học phổ thông và những yêu cầu chuẩn kiến thức - kĩ năng
2.2.2. Một số khuynh hướng dạy học tác phẩm tự sự hiện nay ở trường THPT
2.2.3. Thực trạng dạy học tác phẩm tự sự và dạy học tác phẩm tự sự với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin hiện nay ở trường trung học phổ thông
Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP DẠY HỌC TÁC PHẨM TỰ SỰ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
3.1. Định hướng dạy học TPTS ở THPT với sự hỗ trợ của CNTT
3.1.1. Dạy học tác phẩm tự sự với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin phải quán triệt đặc trưng văn học và đảm bảo mục tiêu dạy học cơ bản
3.1.2. Dạy học tác phẩm tự sự với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin phải đảm bảo đồng thời tính sư phạm, tính thẩm mĩ và tính khoa học
3.1.3. Dạy học tác phẩm tự sự với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin phải xác định rõ và phát huy vai trò của các nhân tố tham gia vào quá trình dạy học
3.1.4. Dạy học tác phẩm tự sự với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin phải xác định các hình thức hỗ trợ và biện pháp khai thác công nghệ thông tin phù hợp
3.2. Biện pháp dạy học tác phẩm tự sự ở trung học phổ thông với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin
3.2.1. Đọc diễn cảm với sự hỗ trợ của video và hình ảnh trực quan
3.2.2. Thuyết trình với sự hỗ trợ của kho tài nguyên điện tử phong phú và hình thức trình chiếu thuyết trình hấp dẫn
3.2.3. Vấn đáp tích cực với sự hỗ trợ của kho tài nguyên điện tử và những yếu tố trực quan
3.2.4. Tự làm việc với kho tài nguyên điện tử và biện pháp đọc tài liệu khoa học, hiệu quả từ sự hỗ trợ của CNTT
3.2.5. Tổ chức seminar với kho tài nguyên điện tử và hình thức triển khai hoạt động thuyết trình trình chiếu thảo luận sinh động
3.2.6. Tăng cường luyện tập, củng cố thông qua những hình thức vấn đáp sinh động và bài tập trắc nghiệm phong phú được thiết kế bằng các phần mềm chuyên dụng
Chương 4: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
4.1. Mục đích thực nghiệm
4.2. Nội dung - Yêu cầu thực nghiệm
4.2.1. Nội dung thực nghiệm
4.2.2. Yêu cầu thực nghiệm
4.3. Đối tượng - Thời gian thực nghiệm
4.3.1. Đối tượng thực nghiệm
4.3.2. Thời gian thực nghiệm
4.4. Triển khai thực nghiệm
4.4.1. Cách thức thực nghiệm
4.4.2. Các bước tiến hành thực nghiệm
4.5. Đánh giá thực nghiệm
4.5.1. Tiêu chí đánh giá
3.5.2. Hình thức đánh giá
4.5.3. Phân tích kết quả thực nghiệm
4.6. Kết luận chung về thực nghiệm và bài học kinh nghiệm
4.6.1. Kết luận chung về thực nghiệm
4.6.2. Ý nghĩa phương pháp và bài học kinh nghiệm
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan