[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu hệ truyền động điện biến tần 4 góc phần tư động cơ đồng bộ

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu hệ truyền động điện biến tần 4 góc phần tư động cơ đồng bộ
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1- TỔNG QUAN VỀ HỆ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN BIẾN TẦN - ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU
1.1. Các hệ thống truyền động điện dùng động cơ xoay chiều
1.1.1. Giới thiệu chung
1.1.2. Các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ
1.1.3. Các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ đồng bộ
1.1.4. Hệ thống điều tốc biến tần - động cơ xoay chiều
1.2. Sơ lược về các bộ biến tần dùng dụng cụ bán dẫn công suất
1.2.1. Biến tần trực tiếp (xoay chiều - xoay chiều)
1.2.2. Bộ biến tần gián tiếp
1.3. Biến tần bốn góc phần tư
1.3.1. Các tồn tại của các bộ biến tần thông thường
1.3.2. Biến tần bốn góc phần tư (biến tần 4Q)
Chương 2 - NGHIÊN CỨU CHỈNH LƯU PWM
2.1.Khái quát về chỉnh lưu PWM
2.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của biến tần nguồn áp bốn góc phần tư dùng chỉnh lưu PWM
2.3. Mô tả toán học chỉnh lưu PWM
2.3.1. Mô tả điện áp đầu vào chỉnh lưu PWM
2.3.2. Mô tả toán học chỉnh lưu PWM trong hệ tọa độ 3 pha
2.3.3. Mô tả toán học chỉnh lưu PWM trong hệ tọa độ cố định α - β
2.3.4. Mô tả toán học chỉnh lưu PWM trên hệ tọa độ quay d – q
2.3.5. Tính toán công suất chỉnh lưu PWM
2.4. Phạm vi và giới hạn tham số của chỉnh lưu PWM
2.4.1. Giới hạn cực tiểu của điện áp một chiều
2.4.2. Giới hạn giá trị điện áp trên điện cảm
2.5. Ước lượng các đại lượng vector cơ bản
2.5.1. Ước lượng vector điện áp đầu vào
2.5.2. Ước lượng vector từ thông ảo
2.6. Phương pháp điều khiển chỉnh lưu PWM
2.7. Cấu trúc điều khiển chỉnh lưu PWM định hướng theo vector điện áp
2.7.1. Cấu trúc điều khiển chỉnh lưu PWM định hướng theo vector điện áp dựa vào dòng điện (VOC)
2.7.2. Cấu trúc điều khiển chỉnh lưu PWM theo VFOC
2.8. Cấu trúc điều khiển chỉnh lưu PWM theo phương pháp trực tiếp công suất DPC
2.8.1. Ước lượng công suất theo vector điện áp
2.8.2. Ước lượng công suất theo vector từ thông ảo
2.8.3. Đặc điểm cơ bản của điều khiển trực tiếp công suất DPC cho chỉnh lưu PWM
2.8.4. Bộ điều khiển công suất
2.8.5. Lựa chọn phân vùng vector và bảng đóng cắt
2.8.6. Tổ hợp vector điện áp
Chương 3 - XÂY DỰNG CẤU TRÖC ĐIỀU KHIỂN NGHỊCH LƯU VÀ CẤU TRÖC HỆ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN BIẾN TẦN 4Q - ĐỘNG CƠ ĐỒNG BỘ
3.1. Giới thiệu chung động cơ đồng bộ
3.1.1. Khái quát chung
3.1.2. Động cơ đồng bộ kích từ nam châm vĩnh cửu
3.2. Mô hình toán học của động cơ đồng bộ
3.2.1. Mô hình toán học của động cơ đồng bộ kích từ dây quấn
3.2.2. Mô tả toán học động cơ đồng bộ kích từ NCVC
3.3. Cấu trúc điều khiển hệ truyền động biến tần động cơ đồng bộ
3.3.1. Lựa chọn phương pháp điều khiển nghịch lưu
3.3.1.1. Giới thiệu các loại cấu trúc
3.3.1.2. Lựa chọn phương pháp điều khiển nghịch lưu
3.3.2. Xây dựng cấu trúc điều khiển hệ truyền động
3.3.2.1. Sơ đồ khối hệ điều khiển
3.3.2.2. Cấu trúc điều khiển chỉnh lưu
3.3.3. Cấu trúc điều khiển nghịch lưu
Chương 4 - MÔ PHỎNG HỆ THỐNG
4.1. Mô phỏng đặc tính làm việc của chỉnh lưu PWM
4.1.1. Xây dựng chương trình mô phỏng chỉnh lưu PWM
4.1.2. Các kết quả mô phỏng chỉnh lưu PWM
4.2. Mô phỏng hệ truyền động biến tần 4Q - Động cơ đồng bộ
4.2.1. Xây dựng sơ đồ mô phỏng hệ truyền động trong phần mềm Matlab
4.2.2. Kết quả mô phỏng
4.3. Kết luận
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan