[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ứng dụng PLC điều khiển hệ truyền động biến tần - động cơ trong công nghệ cân băng định lượng

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ứng dụng PLC điều khiển hệ truyền động biến tần - động cơ trong công nghệ cân băng định lượng
MỤC LUC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG CÂN BĂNG ĐỊNH LƯỢNG TRONG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT XI MĂNG
1.1. Lý thuyết chung về hệ thống cân băng định lượng
1.1.1. Đặt vấn đề
1.1.2. Khái niệm
1.1.3. Cấu tạo của hệ thống cân băng định lượng
1.1.4. Cấu tạo của một băng tải
1.1.4. Nguyên lý tính lưu lượng của cân băng định lượng
1.1.5. Khái quát về điều chỉnh cấp liệu cho cân băng
1.2. Hệ điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ dùng biến tần
1.2.1. Động cơ không đồng bộ
1.2.2. Khái quát về biến tần
1.2.3. Điều chỉnh tần số động cơ bằng biến tần
1.3. Cảm biến trọng lực Loadcell
1.3.1. Khái niệm Loadcell
1.3.2. Tế bào cân đo trọng lượng
1.3.3. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động
1.4. Băng tải cao su
1.5. Sensor đo tốc độ
1.5.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động:
1.5.2. Đo vận tốc băng tải
1.6. Đo khối lượng liệu trên băng.
1.7. Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2. BÀI TOÁN ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG CÂN BĂNG ĐỊNH LƯỢNG
2.1. Cấu trúc điều khiển hệ thống cân băng định lượng
2.2. Phân phối lưu lượng từng băng tải
2.3. Điều khiển lưu lượng từng băng tải
2.3.1. Sơ đồ cấu trúc điều khiển băng tải
2.3.2. Nhận dạng mô hình toán học đối tượng
2.4. Lựa chọn thiết bị thực hiện điều khiển
2.5. PLC S7-200
2.5.1. Giới thiệu chung họ PLC S7- 200
2.5.2. Modul mở rộng tương tự EM232
2.5.3. Modul mở rộng tương tự EM235
2.5.4. Lập trình thuật toán điều khiển lưu lượng trên PLC S7-200
2.6. Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM HỆ THỐNG CÂN BĂNG ĐỊNH LƯỢNG
3.1. Các thiết bị thực nghiệm
3.1.1. Động cơ
3.1.2. Biến tần
3.1.3. Thiết bị điều khiển
3.1.4. Thiết bị đo khối lượng - Loadcell
3.1.5. Thiết bị đo vận tốc băng tải
3.1.6. Mô hình thực nghiệm hệ thống cân băng định lượng
3.2. Thực nghiệm
3.2.1. Cấu trúc điều khiển hệ thống cân băng định lượng
3.2.2. Kết quả thực nghiệm
3.2.2. Kết quả thực nghiệm
3.3. Kết luận chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan