[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các giải pháp phát triển du lịch Mice tại thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Các giải pháp phát triển du lịch Mice tại thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÁT TRIỂN DU LỊCH MICE
1.1 Tổng quan về du lịch MICE
1.1.1 Khái niệm du lịch MICE
1.1.2 Đặc điểm của du lịch MICE
1.2. Cấu trúc của thị trường du lịch MICE
1.2.1 Khách hàng
1.2.2 Nhà cung cấp
1.2.3 Các đơn vị trung gian
1.3 Điều kiện thích hợp cho kinh doanh du lịch MICE
1.3.1 Môi trường ổn định, an toàn, thân thiện
1.3.2 Vị trí địa lý thuận lợi, có khí hậu, thời tiết ôn hòa, dễ chịu
1.3.3 Dễ tiếp nhận bằng đường hàng không, đường bộ và biển
1.3.4 Cơ sơ hạ tầng và cách dịch vụ xã hội
1.3.5 Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch phù hợp để tổ chức du lịch MICE
1.3.6 Khu vui chơi giải trí và mua sắm, nhà hàng phong phú
1.3.7 Về cảnh quan môi trường
1.3.8 Dịch vụ tham quan du lịch đa dạng
1.3.9 Đội ngũ lao động phục vụ du lịch MICE có trình độ cao
1.3.10 Các công ty cung cấp dịch vụ du lịch MICE chuyên nghiệp
1.3.11 Chính sách phát triển du lịch MICE
1.4 Vai trò của du lịch MICE
1.4.1 Lợi ích trực tiếp
1.4.2 Lợi ích gián tiếp
1.5 Kinh nghiệm của một số thành phố tại Châu Á
1.5.1 Hồng Kông, Trung Quốc
1.5.2 Singapore
1.5.3 Tokyo, Nhật Bản
Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH MICE TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
2.1 Tiềm năng phát triển du lịch MICE tại thành phố Hồ Chí Minh
2.1.1 Tài nguyên thiên nhiên để phát triển du lịch MICE
2.1.2 Tài nguyên xã hội, nhân văn
2.1.2.1 Di tích văn hóa lịch sử - kiến trúc
2.1.2.2 Hệ thống bảo tàng
2.1.2.3 Nơi vui chơi giải trí
2.1.2.4 Văn hóa ẩm thực
2.1.2.5 Các trung tâm mua sắm
2.1.3 Sản phẩm du lịch tiêu biểu
2.2 Thực trạng phát triển du lịch MICE tại TPHCM
2.2.1 Tình hình chung về lượng khách du lịch MICE
2.2.1.1 Tổng hợp về lượng khách du lịch
2.2.1.2 Khách du lịch MICE
2.2.2 Thu nhập du lịch MICE
2.2.3 Các đơn vị cung ứng dịch vụ MICE
2.2.3.1 Hệ thống các cơ sở lưu trú
2.2.3.2 Trung tâm hội nghị, hội thảo
2.2.3.3 Đơn vị tổ chức hội nghị hội thảo chuyên nghiệp
2.2.3.4 Giao thông, vận chuyển
2.2.3.5 Nhà cung cấp dịch vụ phụ trợ
2.2.4 Cơ sở hạ tầng và các dịch vụ xã hội
2.2.5. Nguồn nhân lực phục vụ cho du lịch MICE
2.3. Các phân khúc chính của du lịch MICE
2.3.1 Hội nghị của các hiệp hội
2.3.2 Hội nghị của tập đoàn
2.3.3 Triển lãm, hội chợ thương mại
2.3.4 Du lịch khen thưởng
2.4 Các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch MICE của thành phố Hồ Chí Minh
2.4.1 Du lịch MICE luôn được sự quan tâm đầu tư của nhà nước, UBND thành phố Hồ Chí Minh
2.4.3 Phát triển mạng lưới chương trình dịch vụ du lịch đạt chuẩn
2.5 Đánh giá những tồn tại, hạn chế của du lịch MICE tại thành phố Hồ Chí Minh
Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH MICE TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
3.1 Xu hướng phát triển du lịch MICE trong khu vực và trên thế giới
3.2 Mục tiêu, định hướng phát triển du lịch MICE tại thành phố Hồ Chí Minh
3.2.1 Mục tiêu tổng quát về khách du lịch quốc tế
3.3 Các giải pháp phát triển du lịch MICE tại thành phố Hồ Chí Minh
3.3.1 Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch MICE
3.3.1.1 Bồi dưỡng và đào tạo ngắn hạn của cơ quan quản lý du lịch
3.3.3.2 Công tác đào tạo và bồi dưỡng của các doanh nghiệp du lịch MICE
3.3.2 Xây dựng và phát triển sản phẩm mới
3.3.2.1 Cải thiện chất lượng các sản phẩm du lịch đã có nhằm tăng cường cho các hoạt động du lịch MICE
3.3.2.2 Xây dựng các sản phẩm du lịch mới và mang tính đặc thù của du lịch thành phố Hồ Chí Minh
3.3.2.3 Tập trung phát triển các sản phẩm du lịch liên tuyến, liên vùng
3.3.2.4 Các giải pháp khác nhằm hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch MICE tại thành phố Hồ Chí Minh
3.3.3 Thành lập phòng quản lý và xúc tiến du lịch MICE
3.3.4 Tăng cường quảng bá xúc tiến du lịch
3.2.5 Tăng cường thu hút đầu tư
3.3.5.1 Giải pháp xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch MICE
3.3.5.2 Giải pháp đầu tư các khách sạn cao cấp
3.3.5.3 Giải pháp đối với đầu tư xây dựng các khu trung tâm triển lãm, hội chợ, trung tâm mua sắm, khu phức hợp thương mại, khu vui chơi giải trí.
3.3.5.4 Đầu tư xây dựng không gian, cảnh quan.
3.3.6 Kiến nghị
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan