[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Mở rộng hoạt động cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Mở rộng hoạt động cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH
1.1. Cơ sở lý luận về tín dụng ngân hàng.
1.2. Hộ kinh doanh.
1.3. Mở rộng cho vay hộ kinh doanh của ngân hàng thương mại.
1.4. Kinh nghiệm về mở rộng cho vay của một số ngân hàng trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho các ngân hàng thương mại của Việt Nam.
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu.
2.2. Phương pháp thu thập thông tin.
2.3. Phương pháp phân tích thông tin.
2.4. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu.
Chương 3. THỰC TRẠNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI ACB THÁI NGUYÊN
3.1. Sơ lược về địa bàn nghiên cứu.
3.2. Ngân hàng Á Châu và chi nhánh Thái Nguyên.
3.3. Tiình hình hoạt động kinh doanh của ABC - Chi nhánh Thái Nguyên.
3.4. Thực trạng cho vay hộ kinh doanh tại ACB Thái Nguyên.
3.5. Kết quả khảo sát mở rộng cho vay hộ kinh doanh.
3.6. Đánh giá chung thực trạng mở rộng cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng ABC - Chi nhánh Thái Nguyên.
Chương 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG CHO VAY VỐN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH
4.1. Định hướng mở rộng cho vay hộ kinh doanh của ABC Thái Nguyên.
4.2. Giải pháp mở rộng cho vay đối hộ kinh doanh tại chi nhánh ACB Thái Nguyên.
4.3. Kiến nghị.
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan