[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Mobile IP & 4G Luận văn thạc sĩ

[/kythuat]
[tomtat]
Mobile IP & 4G
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MOBILE IP
1.1 Khái niệm cơ bản
1.2 Giao thức Mobile Ipv4
1.2.1 Phát hiện agent
1.2.2 Đăng ký
1.2.3 Tạo đường hầm
1.3 Mobile Ipv6
1.3.1 Các tùy chọn trong Mobile Ipv6
1.3.2 Cấu trúc dữ liệu
1.4 Cơ chế định tuyến gói tin trong Mobile IP
1.4.1 Định tuyến gói tin bởi MN
1.4.2 Định tuyến gói tin bởi HA
1.4.3 Định tuyến gói tin bởi FA
1.5 Đánh giá về Mobile Ipv4, Mobile Ipv6
1.5.1 Mobile Ipv4
1.5.2 Mobile Ipv6
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ 4G
2.1 Toàn cảnh hệ thống thông tin di động
2.2 Hệ thống thông tin di động 4G
2.3 Các đặc điểm công nghệ của 4G
2.3.1 Hỗ trợ lưu lượng IP
2.3.2 Hỗ trợ tính di động tốt
2.3.3 Hỗ trợ nhiều công nghệ vô tuyến khác nhau
2.3.4 Không cần liên kết điều khiển.
2.3.5 Hỗ trợ bảo mật đầu cuối – đầu cuối.
2.4 Mô hình tham chiếu hệ thống di dộng 4G
2.4.1 Miền dịch vụ và ứng dụng
2.4.2 Miền nền tảng dịch vụ
2.4.3 Miền mạng lõi chuyển mạch gói
2.4.4 Miền truy cập vô tuyến
2.5 Mô hình tham chiếu hệ thống di động 4G nhìn từ nền tảng dịch vụ
2.5.1 Sự thuận tiện cho người sử dụng
2.5.2 Các dịch vụ tiên tiến
2.5.3 Quản lý hệ thống
CHƯƠNG 3: AN TOÀN VÀ BẢO MẬT TRONG MOBILE IP & 4G
3.1 Vai trò, vị trí của Mobile Ip trong 4G
3.2 Quản lý di động tại tầng mạng
3.2.1 Quản lý di động tại tầng mạng: Giải pháp cho Macromobility
3.2.2 Quản lý di động tại tầng mạng: Giải pháp cho Micromobility
3.3 An toàn và bảo mật trong Mobile IP
3.3.1 Sử dụng các mở rộng xác thực (authentication extensions)
3.3.2 Xác thực thông qua trường Identification
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan