[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Lý thuyết trường và bài toán dựng hình bằng thước kẻ và Compa

[/kythuat]
[tomtat]
Lý thuyết trường và bài toán dựng hình bằng thước kẻ và Compa
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Chương 1: KIẾN THỨC CHUẨN BỊ VỀ MỞ RỘNG TRƯỜNG
1.1 Trường và trường con
1.2 Mở rộng trường
1.3 Đa thức bất khả quy
1.4 Mở rộng đại số
Chương 2: DỰNG HÌNH BẰNG THƯỚC KẺ VÀ COMPA
2.1 Khái niệm điểm dựng được bằng thước kẻ và compa
2.2 Tính dựng được của toạ độ các điểm
2.3 Một điều kiện cần cho tính dựng được
2.4 Một điều kiện đủ cho tính dựng được
2.5 Những bài toán dựng hình cổ điển
PHẦN KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan