[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu các thông số công nghệ để nâng cao chất lượng và độ chính xác gia công của sản phẩm khi mài thép làm khuôn SKD61

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu các thông số công nghệ để nâng cao chất lượng và độ chính xác gia công của sản phẩm khi mài thép làm khuôn SKD61
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ MÀI PHẲNG VÀ MÀI THÉP LÀM KHUÔN
1.1. Đặc điểm của quá trình mài
1.2. Tổng quan về mài thép làm khuôn
1.2.1. Vị trí của nguyên công mài trong gia công kim loại
1.2.2. Thực trạng ngành công nghiệp sản xuất khuôn mẫu
1.3. Cơ sở của quá trình cắt khi mài phẳng
1.3.1. Quá trình tạo phoi khi mài phẳng
1.3.2. Động hình học quá trình mài phẳng
1.3.3. Tốc độ bóc vật liệu
1.3.4. Chiều dày phoi tương đương
1.4. Động lực học mài
1.4.1. Lực cắt khi mài
1.4.2. Công suất cắt khi mài
1.4.3. Rung động khi mài
1.5. Mòn và tuổi bền của đá mài
1.5.1. Các dạng mòn của đá mài
1.5.2. Tuổi bền đá mài và các phương pháp xác định tuổi bền đá mài
1.5.3. Sửa đá mài
1.6. Nhiệt độ mài
1.7. Chất lượng bề mặt mài
1.7.1. Sự hình thành nhám bề mặt mài
1.7.2. Sự hình thành sóng bề mặt mài
1.7.3. Sự thay đổi cấu trúc của lớp bề mặt, sự hình thành ứng suất dư bề mặt
1.8. Tính gia công của vật liệu khi mài
1.9. Chế độ cắt và ảnh hưởng của chế độ cắt đến các thông số đặc trưng cho quá trình cắt khi mài phẳng
1.9.1. Ảnh hưởng của chế độ cắt đến lực cắt
1.9.2. Ảnh hưởng của chế độ cắt đến rung động khi mài
1.9.3. Ảnh hưởng của chế độ cắt đến nhiệt cắt
1.9.4. Ảnh hưởng của chế độ cắt đến mòn và tuổi bền của đá mài
1.9.5. Ảnh hưởng của chế độ cắt đến độ nhám bề mặt mài
1.10. Kết luận chương 1
1.10.1 Tóm tắt về công nghệ mài, mài vật liệu làm khuôn mẫu
1.10.2 Định hướng nghiên cứu của đề tài
1.10.3 Nội dung nghiên cứu của đề tài
1.10.4 Định hướng nghiên cứu tiếp theo
Chương 2: TỐI ƯU HÓA CHẾ ĐỘ CẮT KHI MÀI VẬT LIỆU THÉP LÀM KHUÔN SKD61
2.1. Mô hình quá trình mài phẳng
2.2. Những định hướng khi nghiên cứu tối ưu hóa chế độ cắt khi mài thép làm khuôn SKD61
2.3. Mô hình hóa toán học quá trình mài phẳng
2.4. Kết luận chương 2
Chương 3: XÂY DỰNG CƠ SỞ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM
3.1. Mục đích nghiên cứu thực nghiệm
3.1.1. Chọn thông số vào
3.1.2. Chọn chỉ tiêu đánh giá
3.1.3. Nhiễu khi mài phẳng
3.2. Xây dựng quy hoạch thực nghiệm
3.2.1. Các nguyên tắc cơ bản của quy hoạch thực nghiệm
3.2.2. Chọn loại kế hoạch thực nghiệm và mô hình hồi quy thực nghiệm
3.2.3. Xác định miền qui hoạch
3.3. Hệ thống thiết bị thí nghiệm
3.3.1. Máy thí nghiệm
3.3.2. Vật liệu thí nghiệm
3.3.3. Đá mài thí nghiệm
3.3.4. Chế độ sửa đá
3.3.5. Dung dịch trơn nguội
3.3.6. Hệ thống đo lường
3.4. Kết luận chương 3
Chương 4: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ
4.1. Các bước nghiên cứu tối hóa quá trình mài phẳng thép làm khuôn SKD61
4.1.1. Các hàm mục tiêu khi mài tinh thép làm khuôn SKD61
4.1.2. Chọn dạng hàm hồi quy
4.2. Tối ưu hóa quá trình mài phẳng khi mài tinh thép làm khuôn SKD61
4.2.1. Xây dựng thuật toán quy hoạch thực nghiệm
4.2.2. Xác định hàm hồi quy
4.2.3. Xác định hàm mục tiêu tối ưu
4.2.4. Miền tối ưu hoá
4.3. Nghiên cứu hình thái, cấu trúc và tính chất cơ lý lớp bề mặt khi mài tinh thép làm khuôn SKD61
4.3.1. Nghiên cứu hình thái bề mặt gia công
4.3.2. Nghiên cứu cấu trúc và tính chất cơ lý lớp kim loại bề mặt
4.4. Thảo luận kết quả nghiên cứu khi mài tinh thép làm khuôn SKD61
4.4.1. Ảnh hưởng của chế độ cắt đến độ nhám bề mặt và độ chính xác gia công
4.4.2. Hình thái bề mặt gia công
4.4.3. Cấu trúc lớp kim loại bề mặt gia công
4.5. Triển khai ứng dụng kết quả vào sản phẩm thực tế
4.5.1. Sản phẩm ứng dụng
4.5.2. Kết quả ứng dụng
4.6. Kết luận chương 4
KẾT LUẬN CHUNG

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan