[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu hệ truyền động điện biến tần bốn góc phần tư - động cơ không đồng bộ

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu hệ truyền động điện biến tần bốn góc phần tư - động cơ không đồng bộ
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN BIẾN TẦN – ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ
1.1 Các hệ thống truyền động điện dùng động cơ xoay chiều
1.1.1 Giới thiệu chung
1.1.2 Các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ
1.1.3 Các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ đồng bộ
1.1.4 Hệ thống điều tốc biến tần - động cơ xoay chiều
1.2 Sơ lược về các bộ biến tần dùng dụng cụ bán dẫn công suất
1.2.1 Biến tần trực tiếp (xoay chiều - xoay chiều)
1.2.2 Bộ biến tần gián tiếp
1.3 Biến tần bốn góc phần tư
1.3.1 Các tồn tại của các bộ biến tần thông thường
1.3.2 Biến tần bốn góc phần tư (biến tần 4Q)
Chương 2: TÌM HIỂU VỀ CHỈNH LƯU TÍCH CỰC PWM
2.1 Đặt vấn đề
2.2 Cấu tạo và nguyên lý làm việc của biến tần nguồn áp bốn góc phần tư dùng chỉnh lưu PWM
2.3 Mô tả toán học chỉnh lưu PWM
2.3.1 Mô tả điện áp và dòng điện nguồn lưới
2.3.2 Mô tả điện áp đầu vào chỉnh lưu PWM
2.3.3 Mô tả toán học chỉnh lưu PWM trong hệ tọa độ ba pha
2.3.4 Mô tả toán học chỉnh lưu PWM trong hệ tọa độ cố định (α-β)
2.3.5 Mô tả toán học chỉnh lưu PWM trong hệ tọa độ quay (d-q)
2.4 Phạm vi và giới hạn các tham số của chỉnh lưu PWM
2.5 Ước lượng các đại lượng vector cơ bản
2.5.1 Ước lượng vector điện áp đầu vào
2.5.2 Ước lượng vector từ thông ảo
2.6 Phương pháp điều khiển chỉnh lưu PWM
2.6.1 Cấu trúc điều khiển chỉnh lưu PWM theo phương pháp VOC
2.6.2 Cấu trúc điều khiển chỉnh lưu PWM theo phương pháp VFOC
2.6.3 Cấu trúc điều khiển chỉnh lưu PWM theo phương pháp DPC
Chương 3: XÂY DỰNG CẤU TRÖC ĐIỀU KHIỂN NGHỊCH LƯU VÀ CẤU TRÖC HỆ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN BIẾN TẦN 4Q - ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ
3.1 Cấu trúc điều khiển nghịch lưu
3.1.1 Các vấn đề điều khiển nghịch lưu
3.1.2 Điều khiển DTC cho nghịch lưu nguồn áp động cơ không đồng bộ
3.2 Cấu trúc hệ truyền động điện biến tần 4Q - động cơ không đồng bộ
3.2.1 Sơ đồ khối hệ truyền động điện biến tần 4Q - động cơ không đồng bộ
3.2.2 Sơ đồ nguyên lý phần mạch lực của hệ biến tần 4Q – động cơ không đồng bộ
3.2.3 Khối điều khiển chỉnh lưu
3.2.4 Khối điều khiển nghịch lưu
3.3 Mô phỏng hệ truyền động điện biến tần 4Q - động cơ không đồng bộ
3.3.1 Xây dựng sơ đồ mô phỏng
3.3.2 Các kết quả mô phỏng đạt được
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan