[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu khảo sát và nâng cao chất lượng hệ thống truyền động cho bàn máy phay CNC – Tạ Minh Yến

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu khảo sát và nâng cao chất lượng hệ thống truyền động cho bàn máy phay CNC – Tạ Minh Yến
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ MÁY CÔNG CỤ CNC
1.1 Khái quát về các máy công cụ CNC.
1.2 Nguyên lí vận hành của một máy công cụ điều khiển số.
1.3 Cấu trúc các khối chức năng của hệ CNC.
1.4 Hệ thống truyền thông tin.
1.5 Hệ thống tính toán và điều khiển.
1.6 Hệ DNC.
1.7 Hệ thống gia công linh hoạt FMS (Flexible Manufacturing System).
Kết luận
CHƯƠNG II: HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN TRÊN MÁY CNC
2.1 Hệ thống đo lường trong máy công cụ CNC.
2.2 Phương pháp đo vị trí.
2.3 Thành phần cơ bản của hệ điều khiển trong máy CNC.
2.4 Chức năng của cụm điều khiển.
2.5 Phần cứng cụm điều khiển.
2.6 Phần mềm CNC.
Kết luận
CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH VÀ CHỌN PHƯƠNG ÁN TRUYỀN ĐỘNG CHO BÀN MÁY PHAY CNC
3.1 Hệ điều khiển vector biến tần động cơ không đồng bộ ba pha.
3.2 Hệ thống Thyistor – động cơ.
Kết luận
CHƯƠNG IV: TỔNG HỢP HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG BÀN MÁY PHAY CNC
4.1 Xây dựng hàm truyền của các khâu trong hệ thống điều khiển.
4.2 Mô phỏng hệ truyền động bàn máy CNC khi sử dụng bộ điều khiển PID.
CHƯƠNG V: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỆ TRUYỀN ĐỘNG CHO BÀN MÁY PHAY CNC BẰNG BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ LAI
5.1 Ứng dụng bộ điều khiển mờ trong mạch vòng vị trí.
5.2 Các bộ điều khiển mờ.
5.3 Tổng hợp hệ thống với bộ điều khiển PID kết hợp với bộ điều khiển mờ.
5.4 Mô phỏng hệ điều khiển vị trí của bàn máy khi có bộ điều khiển mờ lai.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan