[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thiết kế hệ thống đo lực cho quá trình nẹp xương theo phương pháp cố định ngoài dùng cảm biến biến dạng

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thiết kế hệ thống đo lực cho quá trình nẹp xương theo phương pháp cố định ngoài dùng cảm biến biến dạng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP ĐO LỰC THÔNG QUA CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐIỆN.
Chương 3: THIẾT KẾ MÔ HÌNH HỆ THỐNG ĐO LỰC CHO QUÁ TRÌNH NẸP XƯƠNG BẰNG TENSOMET( STRAIN GAUGE ROSETTES).
3.1. Sơ đồ hệ thống đo lực cho quá trình nẹp xương.
3.2. Thiết kế cơ cấu nẹp xương.
3.3. Thiết kế load cell dùng tensomet lắp trên cơ cấu nẹp xương.
3.3.1. Phần tử biến dạng.
3.3.2. Tensomet( cảm biến biến dạng).
3.3.3. Thiết kế cầu Wheatstone.
3.3.4. Thiết kế mạch khuếch đại.
3.4. Xây dựng công thức biểu thị mối liên hệ giữa lực tại vị trí cần đo và biến dạng của phần tử biến dạng tại vị trí gắn cảm biến dựa trên phần mềm Ansys để làm cơ sở cho việc lập trình.
3.5. Card thu nhận dữ liệu để kết nối máy tính.
3.6. Ứng dụng Phần mềm Labview để lập trình và quan sát kết quả.
Chương 4: THÍ NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ.
4.1. Các kết quả thí nghiệm.
4.2. Đánh giá kết quả và nhận xét.
4.3. Kết luận và hướng nghiên cứu tiếp theo.
PHỤ LỤC

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan