[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tích hợp bộ điều khiển mờ lai vào PLC S7 - 300 để điều khiển tốc độ động cơ một chiều

[/kythuat]
[tomtat]
Tích hợp bộ điều khiển mờ lai vào PLC S7 - 300 để điều khiển tốc độ động cơ một chiều
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TÌM HIỂU VỀ PLC S7-300
1.1. GIỚI THIỆU VỀ PLC (Programmable Logic Control):
1.2. PHÂN LOẠI PLC
1.3. GIỚI THIỆU CÁC NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
1.3.1. Ngôn ngữ “hình thang”, ký hiệu LAD (Ladder logic)
1.3.2. Ngôn ngữ “liệt kê lệnh”, ký hiệu STL (Statement List).
1.3.3. Ngôn ngữ “ hình khối”, ký hiệu là FBD (Function Block Diagram).
1.3.4. Ngôn ngữ GRAPH
1.3.5. Ngôn ngữ High GRAPH
1.4. CẤU TRÚC PHẦN CỨNG PLC S7-300
1.4.1. Các tính năng của PLC S7-300
1.4.2. Các Module của PLC S7-300
1.4.3. Các module mềm trong S7-300
1.5. CHƯƠNG TRÌNH FCPA
1.5.1. Chuẩn bị một Project cho việc khai báo bộ điều khiển mờ bằng FCPA
1.5.2. Sử dụng DB mờ với FB30 (Fuzzy control)
1.5.3. Thanh ghi báo trạng thái làm việc của FB30
1.6. TẬP LỆNH CỦA S7-300
1.7. PHẠM VI ỨNG DỤNG VÀ ƯU NHƯỢC ĐIỂM
1.7.1. Phạm vi ứng dụng
1.7.2. Ưu nhược điểm
1.7.3. So sánh hệ điều khiển PLC với hệ điều khiển khác
CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ VÀ BỘ ĐIỀU KHIỂN PID
2.1. LOGIC MỜ
2.1.1. Lịch sử phát triển logic mờ
2.1.2. Khái niệm tập mờ
2.2. ĐIỀU KHIỂN MỜ
2.2.1. Cấu trúc bộ điều khiển mờ
2.2.2. Nguyên lý bộ điều khiển mờ
2.2.3. Phân loại điều khiển mờ và các mờ cơ bản
2.2.4. Các bộ điều khiển mờ nâng cao
2.3. BỘ ĐIỀU KHIỂN PID
2.3.1. Bộ điều khiển tỷ lệ, vi phân, tích phân
2.3.2. Các bộ điều khiển tỷ lệ tích phân, tỷ lệ vi phân, tỷ lệ vi tích phân
2.4. Các bộ điều khiển PID số
2.4.1. Tích phân xấp xỉ liên tục
2.4.2. Vi phân xấp xỉ liên tục
2.4.3. Xấp xỉ PID
Kết luận Chương 2
CHƯƠNG 3: MÔ TẢ TOÁN HỌC VÀ THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ LAI ĐỂ ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU
3.1. Khái quát
3.2. Hệ chấp hành T-D
3.2.1. Vai trò và ưu khuyết điểm của hệ chấp hành T-Đ
3.2.2. Mô hình toán học động cơ điện một chiều kích từ độc lập
3.3. Xây dựng bộ điều khiển mờ chỉnh định PID tốc độ động cơ điện một chiều
3.3.1. Tổng hợp bộ điều khiển tốc độ PID cho động cơ điện một chiều
3.3.2. Bộ chỉnh lưu
3.3.3. Máy phát tốc:
3.3.4. Biến dòng:
3.4. Cấu trúc hệ điều khiển tốc độ và phương pháp tổng hợp mạch vòng
3.4.1. Tổng hợp mạch vòng điều chỉnh dòng điện:
3.4.2. Sơ đồ simulink của hệ như sau:
3.5. Tính phi tuyến của bộ điều khiển tốc độ
3.6. Xây dựng bộ điều khiển mờ chỉnh định tham số bộ điều khiển PID để điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều.
3.6.1. Đặt vấn đề.
3.6.2. Bộ điều khiển mờ chỉnh định tham số bộ điều khiển PID.
CHƯƠNG 4: TÍCH HỢP BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ VÀO PLC S7 300
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan