[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tối ưu chế độ cắt khi gia công rãnh vằn trục cán gang cầu hợp kim sản phẩm D18 trên máy phay CNC XK 9350 FA để thời gian gia công nhỏ nhất

[/kythuat]
[tomtat]
Tối ưu chế độ cắt khi gia công rãnh vằn trục cán gang cầu hợp kim sản phẩm D18 trên máy phay CNC XK 9350 FA để thời gian gia công nhỏ nhất
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1: MÁY CNC XK9350FA VÀ CÔNG NGHỆ GIA CÔNG RÃNH VẰN TRỤC CÁN GANG CẦU HỢP KIM SẢN PHẨM D18
1.1. Tổng quan máy CNC XK9350FA.
1.1.1. Thông số kỹ thuật cơ bản của máy CNC XK9350FA.
1.1.2. Các trục toạ độ và phương chiều chuyển động.
1.2. Công nghệ gia công rãnh vằn trục cán Gang cầu Hợp kim sản phẩm D18 hiện nay trên máy phay CNC XK9350FA.
1.2.1. Các chuyển động khi gia công rãnh vằn
1.2.2. Cách khởi động hệ thống CNC và chương trình gia công rãnh vằn.
1.2.3. Cách lắp, tháo và điều chỉnh chuyển chế độ gia công chi tiết
1.3. Những vấn đề hạn chế cần nghiên cứu khắc phục.
Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT TỐI ƯU HOÁ CHẾ ĐỘ CẮT VÀ VẤN ĐỀ TỐI ƯU HÓA CHẾ ĐỘ CẮT KHI PHAY RÃNH VẰN TRỤC CÁN
2.1. Lý thuyết chung về tối ưu chế độ cắt
2.1.1. Các vấn đề chung
2.1.2. Hàm mục tiêu - Chỉ tiêu tối ưu
2.1.3. Giới hạn và hệ ràng buộc
2.1.4. Tối ưu chế độ cắt bằng phương pháp quy hoạch tuyến tính
2.1.5. Phương pháp tối ưu chế độ cắt theo đường biên khả dĩ
2.2. Vấn đề tối ưu hóa chế độ cắt khi phay rãnh vằn trên máy phay CNC XK9350FA
2.2.1. Chế độ cắt khi phay rãnh vằn trên máy phay CNC XK9350FA
2.2.2. Phương hướng tối ưu chế độ cắt khi phay rãnh vằn trên máy phay CNC XK9350FA.
Chương 3 XÂY DỰNG VÀ GIẢI BÀI TOÁN TỐI ƯU CHẾ ĐỘ CẮT KHI GIA CÔNG RÃNH VẰN TRỤC CÁN TRÊN MÁY PHAY CNC XK9350FA
3.1. Xây dựng bài toán tối ưu hoá chế độ cắt gia công rãnh vằn trục cán trên máy phay CNC XK9350FA.
3.1.1. Xây dựng hàm mục tiêu
3.1.2. Xây dựng hệ ràng buộc
3.1.3. Thuật toán tối ưu chế độ cắt khi phay rãnh vằn
3.2. Ứng dụng tối ưu chế độ cắt khi gia công rãnh vằn trục cán Gang cầu Hợp kim sản phẩm D18
3.2.1 Tối ưu chế độ cắt khi gia công rãnh vằn trục cán Gang cầu Hợp kim sản phẩm D18 ở bước gia công thô.
3.2.2. Tối ưu chế độ cắt khi gia công rãnh vằn trục cán Gang cầu Hợp kim sản phẩm D18 ở bước gia công bán tinh.
3.2.3. Tối ưu chế độ cắt khi gia công rãnh vằn trục cán Gang cầu Hợp kim sản phẩm D18 ở bước gia công tinh.
3.2.4. Hiệu chỉnh các giá trị thông số chế độ cắt.
Chương 4 KẾT QUẢ, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
4.1. Kết quả ứng dụng thực tiễn
4.1.1. Các bước cập nhật thông số chế độ cắt theo kết quả tối ưu hóa chế độ cắt và tiến hành gia công.
4.1.2. Hiệu quả của tối ưu hóa chế độ cắt
4.2. Kết luận và kiến nghị

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan