[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chiến lược kinh doanh của tổng công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC Group) đến năm 2020

[/kythuat]
[tomtat]
Chiến lược kinh doanh của tổng công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC Group) đến năm 2020
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH.
1.1. Khái niệm chiến lược.
1.2. Vai trò chiến lược.
1.3. Phân loại chiến lược.
1.4. Quy trình xây dựng chiến lược.
Tóm tắc Chương I.
Chương II: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DIC GROUP.
2.1. Giới thiệu tổng quan về DIC GROUP.
2.2. Phân tích môi trường bên ngoài.
2.3. Phân tích môi trường bên trong.
Tóm tắc Chương II.
Chương III: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DIC GROUP ĐẾN 2020.
3.1. Xác định xu hướng và nhu cầu bất động sản trong tương lai.
3.2. Xác định mục tiêu của DIC GROUP.
3.3. Dự báo nhu cầu bất động sản trong tương lai.
3.4. Xây dựng chiến lược kinh doanh trong giai đoạn 2012 – 2020.
3.5. Các giải pháp thực hiện.
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan