[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số dạng phương trình hàm xây dựng từ định lí giá trị trung bình

[/kythuat]
[tomtat]
Một số dạng phương trình hàm xây dựng từ định lí giá trị trung bình
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
MỞ ĐẦU
Chương 1: ĐỊNH LÝ LAGRANGE VÀ PHƯƠNG TRÌNH HÀM
1.1. Định lý giá trị trung bình Lagrange.
1.2. Áp dụng vào phương trình hàm.
1.3. Định lý giá trị trung bình Cauchy và phương trình hàm.
Chương 1: ĐỊNH LÝ POMPEUI VÀ PHƯƠNG TRÌNH HÀM
2.1. Định lý giá trị trung bình Pompeui.
2.2. Phương trình hàm kiểu Stamate.
2.3. Phương trình hàm kiểu Kuczma.
2.3. Phương trình hàm theo quy tắc Simpson.
2.5. Một số mở rộng.
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan