[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Làng chài Cửa Vạn thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh

[/kythuat]
[tomtat]
Làng chài Cửa Vạn thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
NỘI DUNG
Chương 1: LÀNG CHÀI CỬA VẠN - THÀNH PHỐ HẠ LONG - TỈNH QUẢNG NINH
1.1 Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên
1.2 Đặc điểm cư dân
1.3 Lịch sử hình thành
Tiểu kết chương 1
Chương 2: KẾT CẤU KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA LÀNG CHÀI CỬA VẠN
2.1. Về kinh tế
2.1.1. Kinh tế đặc trưng - đánh cá trong kinh nghiệm đi biển của cư dân làng chài Cửa Vạn
2.1.2 Một số hoạt động kinh tế chính của cộng đồng cư dân Cửa Vạn
2.2 Về xã hội
2.2.1 Gia đình
2.2.2 Dòng họ
2.2.3. Quan hệ cộng đồng
Tiểu kết chương 2
Chương 3: ĐỜI SỐNG VĂN HÓA LÀNG CHÀI CỬA VẠN
3.1 Văn hóa vật chất
3.1.1 Ăn – mặc
3.1.2 Ở - đi lại
3.2 Văn hóa tinh thần
3.2.1 Phong tục tập quán
3.2.2 Tín ngưỡng dân gian
3.2.3 Dân ca, ca dao tục ngữ
3.2.4 Lễ hội truyền thống
Tiểu kết chương 3
Chương 4: LÀNG CHÀI CỬA VẠN TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA CỦA THÀNH PHỐ HẠ LONG – QUẢNG NINH
4.1 Chủ trương di dời làng chài trên Vịnh Hạ Long và thành lập khu tái định cư mới của cư dân làng chài
4.1.1 Hiện trạng cư trú của cư dân các làng chài trên Vịnh Hạ Long
4.1.2 Chủ trương di dời các nhà bè, làng chài trên Vịnh Hạ Long
4.1.3. Hiện trạng công tác di dời các nhà bè trên Vịnh Hạ Long
4.2 Cuộc sống của cư dân làng chài Cửa Vạn tại khu tái định cư và các vấn đề đặt ra trong công tác bảo tồn giá trị văn hóa biển
Tiểu kết chương 4
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan