[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số ước lượng của số Frobenius

[/kythuat]
[tomtat]
Một số ước lượng của số Frobenius
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: MỘT VÀI THUẬT TOÁN
1.1. Vấn đề Frobenius.
1.2. Thuật toán Euclide.
1.3. Thuật toán xác định g(a1; a2; a3).
1.4. Độ phức tạp về phương diện tính số Frobenius.
Chương 2: SỐ FROBENIUS
2.1. Số Frobenius n = 2, n = 3.
2.2. Về số Frobenius g(a1; a2; a3; a4).
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan