[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ tại trường Đại học Lạc Hồng

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ tại trường Đại học Lạc Hồng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI
1.1 Chất lượng, chất lượng dịch vụ,chất lượng dịch vụ
1.2 Sự hài lòng của khách hàng, sự hài lòng của khách hàng trong dịch vụ
1.3 Mối quan hệ giữa sự hài lòng của khách hàng và chất lượng dịch vụ
1.4 Mô hình chất lượng dịch vụ và thang đo chất lượng dịch vụ
1.5 Đo lường chất lượng dịch vụ theo mô hình SERVPERF và ứng dụng của thang đo trong giáo dục đại học
1.6 Mô hình nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ tại Trường Đại học Lạc Hồng và các giả thiết
Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2: SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG HIỆN NAY
2.1 Giới thiệu chung về Trường Đại học Lạc Hồng
2.2 Sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ tại trường Đại học Lạc Hồng hiện nay
Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG
3.1 Tầm nhìn và kế hoạch xây dựng phát triển trường Đại học Lạc Hồng trong những năm tới
3.2 Các giải pháp nâng cao sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ tại trường Đại học Lạc Hồng
3.3 Kiến nghị
Kết luận chương 3

KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan