[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu và ứng dụng thuật toán phát hiện bảng trong ảnh tài liệu

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu và ứng dụng thuật toán phát hiện bảng trong ảnh tài liệu
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ HỆ PHÂN TÍCH ẢNH TÀI LIỆU
1.1 Tổng quan về hệ phân tích ảnh tài liệu
1.2 Quá trình thu nhận ảnh tài liệu
1.3 Các bước xử lý điểm ảnh của ảnh tài liệu
1.4 Các bước phân tích ảnh tài liệu
1.5 Tìm hiểu phương pháp phát hiện ký tự quang học
1.6 Phân tích các đối tượng ảnh trong ảnh tài liệu
1.7 Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2 TÌM HIỂU VÀ PHÂN TÍCH THUẬT TOÁN PHÁT HIỆN VĂN BẢN, PHÁT HIỆN ẢNH TRONG ẢNH TÀI LIỆU
2.1 Giới thiệu chung
2.2 Một số phương pháp nhận dạng văn bản và hình ảnh
2.3 Một số tính năng của tập tin ảnh tài liệu
2.4 Thuật toán phát hiện văn bản, phát hiện ảnh trong ảnh tài liệu
2.5 Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH THUẬT TOÁN PHÁT HIỆN BẢNG
3.1 Giới thiệu chung
3.2 Phân tích bước khởi tạo phân khối của thuật toán
3.3 Thực hiện xử lý khối
3.4 Thực hiện phân tích khối
3.5 Phát hiện dòng và cột theo cấu trúc
3.6 Kết luận chương 3
CHƯƠNG 4 THỰC THI CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM THUẬT TOÁN LỰA CHỌN
4.1 Giới thiệu chương trình
4.2 Chương trình thử nghiệm thuật toán T-Recs có điều chỉnh

4.3 Chương trình thử nghiệm thuật toán phát hiện đối tượng ảnh và văn bản
[/tomtat]

Bài viết liên quan