[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát hiện giả mạo bảng điểm tiếng Việt cho các trường học

[/kythuat]
[tomtat]
Phát hiện giả mạo bảng điểm tiếng Việt cho các trường học
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
LỜI CAM ĐOAN
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề
1.2. Hướng giải quyết vấn đề
Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1. Giấu tin
2.1.1. Khái niệm về kỹ thuật giấu tin
2.1.2. Phân loại các kỹ thuật giấu tin
2.1.3. Lịch sử về giấu tin
2.1.3.1. Lịch sử Watermarking
2.1.3.2. Lịch sử Steganography
2.1.4. Các ứng dụng của watermarking
2.1.4.1. Theo dõi phát sóng
2.1.4.2. Bảo vệ bản quyền
2.1.4.3. In dấu vân tay
2.1.4.4. Điều khiển thiết bị
2.1.5. Môi trường giấu tin
2.1.5.1. Giấu tin trong ảnh
2.1.5.2. Giấu tin trong audio
2.1.5.3. Giấu thông tin trong video
2.1.6. Các kỹ thuật Watermarking trên dữ liệu trên văn bản
2.1.6.1. Watermarking trực tiếp trên văn bản
2.1.6.2. Watermarking trên văn bản đã định dạng
2.1.6.3. Watermarking trên tập tin hình ảnh quét từ văn bản
2.2. Mật mã học
2.2.1. Khái niệm mật mã học
2.2.1.1. Mã hóa và giải mã
2.2.1.2. Vai trò của hệ mật mã
2.2.1.3. Hệ thống mã hóa
2.2.2. Các hệ mật mã cổ điển
2.2.2.1. Hệ mã hóa thay thế
2.2.2.2. Hệ mã dịch vòng
2.2.2.3. Hệ mã Affine
2.2.2.4. Hệ mã Vigenere
2.2.2.5. Hệ mã đổi chỗ
2.2.3. Các hệ mã đối xứng hiện đại và mã công khai
2.2.3.1. Phương pháp DES
2.2.3.2. Phương pháp chuẩn mã hóa nâng cao AES
2.3. Hàm băm và chữ ký điện tử
2.3.1. Hàm băm
2.3.1.1. Phương pháp hàm băm MD4 và MD5
2.3.1.2. Phương pháp Secure Hash Standard
2.3.1.3. Cấu trúc của hàm băm
2.3.1.4. Tính an toàn của hàm băm đối với hiện tượng đụng độ
2.3.1.5. Tính một chiều
2.3.1.6. Một số hàm băm thông dụng
2.3.2. Chữ ký điện tử
2.3.2.1. Khái niệm chữ ký điện tử
2.3.2.2. Định nghĩa sơ đồ chữ ký
2.3.2.3. Ứng dụng của chữ ký điện tử trong thực tiễn
2.3.2.4. Mô hình chữ ký điện tử theo RSA
Chương 3: TỔNG THUẬT CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN
3.1. Kỹ thuật Watermarking trên dữ liệu đa phương tiện trên thế giới và ở Việt Nam
3.2. Kỹ thuật Watermarking trên dữ liệu trên văn bản trên thế giới và ở Việt Nam
3.2.1. Kỹ thuật Watermarking trên dữ liệu trên văn bản trên thế giới
3.2.1.1. Watermarking trực tiếp trên văn bản
3.2.1.2. Watermarking trên văn bản đã định dạng
3.2.1.3. Watermarking trên tập tin hình ảnh quét từ văn bản
3.2.2. Watermarking trên dữ liệu trên văn bản ở Việt Nam
Chương 4: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
4.1. Đặc điểm của tiếng Việt
4.2. Mô hình đề xuất
4.3. Phương pháp nhúng thông tin
4.4. Quy tắc nhúng thông tin
4.4.1. Lựa chọn định dạng văn bản
4.4.2. Nhúng thông tin
4.4.3. Chuyển bảng điểm định dạng từ Microsoft Word sang định dạng PostScript
4.4.4. Tạo thông tin nhúng
4.4.5. Nhúng thông tin vào tập tin PostScript
4.4.6. Chuyển bảng điểm định dạng PostScript sang định dạng PDF
4.4.7. Tóm lược quy trình nhúng thông tin vào bảng điểm
4.5. Lấy lại thông tin đã nhúng
4.5.1. Lấy lại thông tin nhúng từ bảng điểm PDF
4.5.2. Tóm lược quy trình lấy lại thông tin đã nhúng
Chương 5: KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
5.1. Giới thiệu
5.2. Xây dựng chương trình
5.2.1. Hashing bảng điểm
5.2.2. Tạo khóa RSA và mã hóa bảng điểm
5.2.3. Nhúng thông tin mật vào bảng điểm
5.2.4. Xuất bảng điểm sang PDF
5.2.5. Lấy lại thông tin bản quyền đã nhúng
5.3. Nhận xét kết quả thử nghiệm
Chương 6: KẾT LUẬN, ĐÁNH GIÁ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan