[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng hệ thống dự đoán kết quả tốt nghiệp phổ thông trung học

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng hệ thống dự đoán kết quả tốt nghiệp phổ thông trung học
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT KHÁM PHÁ TRI THỨC VÀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU
1.1. Khám phá tri thức và khai phá dữ liệu
1.2. Quá trình khám phá tri thức
1.3. Các loại dữ liệu có thể khai phá
1.4. Các phương pháp, kỹ thuật chính trong khai phá dữ liệu
1.5. Ứng dụng của khai phá dữ liệu
1.6. Những thách thức trong khai phá dữ liệu
CHƯƠNG 2: LOGIC MỜ VÀ ĐIỀU KHIỂN MỜ
2.1. Lý thuyết tập mờ
2.2. Quan hệ mờ
2.3. Số học mờ
2.4. Logic mờ
2.5. Điều khiển mờ
CHƯƠNG 3: LUẬT KẾT HỢP MỜ
3.1. Luật kết hợp
3.2. Luật kết hợp mờ
CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG HỆ THỐNG DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP PHỔ THÔNG TRUNG HỌC
4.1. Phát biểu bài toán
4.2. Cơ sở dữ liệu của bài toán
4.3. Mô hình hệ thống điều khiển mờ
4.4. Hệ thống luật
4.5. Thuật toán điều khiển hệ thống dự đoán
4.6. Kết quả thử nghiệm
4.7. Cài đặt chương trình

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN
[/tomtat]

Bài viết liên quan